Κεντρική Ιστοσελίδα Ερευνητικών Δράσεων Π.Σ. Φλώρινας

Καλωσήρθατε στην Κεντρική Ιστοσελίδα Ερευνητικών Δράσεων της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεμελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεμένες δραστηριότητες της ακαδημαϊκής ζωής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η έρευνα, βασική και εφαρμοσμένη, συμβάλει στην ανάπτυξη επιστημονικών γνώσεων και τη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, προάγει την επιστημονική γνώση και την εκπαιδευτική διαδικασία και συμβάλει ουσιαστικά στο χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της παραγωγικής διαδικασίας με την ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς φορείς αλλά και την ευρύτερη κοινωνία με στόχο την ενσωμάτωση της επιστημονικής γνώσης στις αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές της περιοχής.

Η Παιδαγωγική Σχολή της Φλώρινας ανταποκρινόμενη στον εκπαιδευτικό, ερευνητικό και αναπτυξιακό της ρόλο, συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση έργων συμβάλλοντας στην προσπάθεια ισχυροποίησης και ανάπτυξης του Ιδρύματος και την ανάδειξη αυτού ως αναπτυξιακό πόλο της περιοχής. Μέσω της υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από Εθνικούς Πόρους, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Φορείς, επιχειρήθηκε η βελτίωση των υποδομών της Παιδαγωγικής Σχολής, η ανάπτυξη των τμημάτων, η ενίσχυση της έρευνας, η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη προβολή των ερευνητικών προγραμμάτων της Παιδαγωγικής Σχολής για την ενημέρωση:

  • Ερευνητών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ινστιτούτων και Οργανισμών για τους τομείς έρευνας και τα αποτελέσματα, που έχουν προκύψει μέχρι τώρα
  • Εκπαιδευτικών Φορέων και στελεχών εκπαίδευσης σχετικά με τις καινοτομίες, τις καλές πρακτικές και τις επιτυχημένες νέες μεθόδους εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης για την ενδεχόμενη ενσωμάτωσή τους σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα.
  • Τοπικών Φορέων και Φορέων της παραγωγής και της αγοράς εργασίας με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών για την εφαρμογή και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

 

Χαράλαμπος Λεμονίδης

Κοσμήτορας Παιδαγωγικής Σχολής