Απρ 12 2015

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Στα πλαίσια του επιμορφωτικού και ερευνητικού προγράμματος: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ», στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από εθνικούς πόρους, και πριν από το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής …

Continue reading

Οκτ 01 2015

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της διάδοσης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» (Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από εθνικούς πόρους), οργανώνει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 συνέδριο και σεμινάρια/εργαστήρια διδακτικού σχεδιασμού με προσωρινό …

Continue reading

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Στο πλαίσιο του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών, 8-10 Μαΐου- 2015, ΠΤΔΕ – ΑΠΘ, και πριν από αυτό, οργανώνονται 4 εργαστήρια διδακτικού σχεδιασμού κατάλληλα για εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων βαθμίδων.  Τα εργαστήρια: 1) Εργαστήριο Διδακτικού Σχεδιασμού στη μη τυπική εκπαίδευση: Οργάνωση εφαρμογή και αξιολόγηση επίσκεψης μαθητών Γυμνασίου στο εργοστάσιο της ΔΕΗ …

Continue reading

Σύντομος απολογισμός της β’ φάσης -Προγραμματισμός της γ’ φάσης – Απαιτούμενα έξοδα / υλικά γ’ φάσης – Προγραμματισμός συνεδρίων / ΕΣΕΡΑ

Όλη η Ομάδα έργου (ΠΣ)

Σχεδιασμός της επόμενης φάσης – Συζήτηση επί του περιεχομένου των δημοσιεύσεων για το Συνέδριο ΕΝΕΦΕΤ

Όλη η Ομάδα έργου (ΠΣ)

Συζήτηση για την ανάλυση δεδομένων των εκπαιδευτικών – Προγραμματισμός δημοσιεύσεων για το Συνέδριο ΕΝΕΦΕΤ

Όλη η Ομάδα έργου (ΠΣ)

Load more