ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της διάδοσης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» (Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από εθνικούς πόρους), οργανώνει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 συνέδριο και σεμινάρια/εργαστήρια διδακτικού σχεδιασμού με προσωρινό πρόγραμμα το εξής:

Τετάρτη 21-10-2015

16.30 – 17.00 Προσέλευση – εγγραφές

17.00 – 18.30 Εισηγήσεις παρουσίασης της θεωρητικής θεμελίωσης και βασικών ερευνητικών ευρημάτων των μελετών περίπτωσης του προγράμματος

18.30 – 19.00 Διάλλειμα

19.00 – 21.00 Σεμινάρια/Εργαστήρια

Πιο συγκεκριμένα οι εισηγήσεις του πρώτου μέρους θα αποτελούν δημοσιοποίηση των βασικών ερευνητικών ευρημάτων του προγράμματος και θα είναι ανοιχτό για όποιον/α θέλει να το παρακολουθήσει.

Τα σεμινάρια/εργαστήρια στα οποία καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή οι εκπαιδευτικοί είναι τα ακόλουθα:

1) Εργαστήριο Διδακτικού Σχεδιασμού για το Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας για τη διδασκαλία των μαγνητικών αλληλεπιδράσεων. Προτείνεται για 25 Νηπιαγωγούς.

2) Εργαστήριο Διδακτικού Σχεδιασμού για το Δημοτικό Σχολείο: μοντέλα και μοντελοποίηση για την  Επιστήμη των Υλικών – η περίπτωση της Νανοτεχνολογίας. Προτείνεται για 25 Δασκάλους μεγάλων τάξεων Δημοτικού Σχολείου

3) Εργαστήριο Διδακτικού Σχεδιασμού στη μη τυπική εκπαίδευση της τεχνοεπιστήμης: Οργάνωση εφαρμογή και αξιολόγηση επίσκεψης μαθητών Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Φλώρινα. Προτείνεται για 25 Δασκάλους μεγάλων τάξεων Δημοτικού Σχολείου

4) Εργαστήριο Διδακτικού Σχεδιασμού στη μη τυπική εκπαίδευση της τεχνοεπιστήμης: Οργάνωση εφαρμογή και αξιολόγηση επίσκεψης μαθητών Γυμνασίου στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Φλώρινα (ΑΗΣ Μελίτης). Προτείνεται για 25 καθηγητές Γυμνασίου, κλάδου ΠΕ4.

Παρακαλούνται οι κκ σχολικοί σύμβουλοι να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς των σχολείων ευθύνης τους και να προτείνουν τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στα εργαστήρια Για κάθε εργαστήριο καλό είναι να προταθούν και 5 αναπληρωματικοί, σε περίπτωση που κάποιοι/ες τακτικοί ακυρώσουν.

Φλώρινα 1-10-2015

Ο Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος

Πέτρος Καριώτογλου

Καθηγητής Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ