Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 09/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών – μεταδιδακτόρων στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»

Αρ. Πρόσκλησης 09-2014

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της πρόσκλησης από εδώ

 

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟ ΠΔΜ "Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες"
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 07/2014