Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 06/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» – Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ

Αρ. Πρόσκλησης 06/2014

Σύναψη συμβάσεων έργου διάρκειας δέκα πέντε (15) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης:

  1. με τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΔΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΔΜΑ».
  2. με τέσσερις (4) νηπιαγωγούς με αντικείμενο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΔΜΑ».
  3. με τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης ειδικότητας Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04) με αντικείμενο σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΔΜΑ».

Μπορείτε να κατεβάσετε την περιληπτική προκήρυξη από εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής από εδώ

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 07/2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 05/2014