Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 04/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» – Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ

Αρ. Πρόσκλησης 04/2014

 
Μπορείτε να κατεβάσετε την περιληπτική προκήρυξη από εδώ
Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής από εδώ
 

 
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 05/2014