ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Στα πλαίσια του επιμορφωτικού και ερευνητικού προγράμματος: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ», στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από εθνικούς πόρους, και πριν από το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών, το οποίο διοργανώνεται στις 8-10 Μαΐου- 2015, από το ΠΤΔΕ – ΑΠΘ, οργανώνονται 4 εργαστήρια διδακτικού σχεδιασμού κατάλληλα για εκπαιδευτικούς (Νηπιαγωγούς, Δασκάλους, Καθηγητές).  

Στη διάρκεια των εργαστηρίων θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν στοιχεία του σχεδιασμού και της εφαρμογής, από μέλη της ομάδας έργου (εκπαιδευτικούς και ερευνητές). Συγκεκριμένα θα παρουσιασθούν 4 διδακτικές μαθησιακές ακολουθίες (σειρές)  για τη διδασκαλία των μαγνητικών αλληλεπιδράσεων (Νηπιαγωγείο), των μοντέλων και της μοντελοποίησης στην Επιστήμη των Υλικών όπως είναι η Νανοτεχνολογία (Δημοτικό) και την Οργάνωση επισκέψεων σε χώρους τεχνοεπιστήμης, όπως είναι η ΔΕΗ στη Φλώρινα (μία για Δημοτικό και μία για Γυμνάσιο).

Στο πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» εκπαιδεύονται 13 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων με στόχο τη διεύρυνση των διδακτικών απόψεων και πρακτικών τους, ενώ παράλληλα η ερευνητική ομάδα μελετά τους παράγοντες που ευνοούν ή δυσκολεύουν τη διαδικασία αυτή.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 8 Μάιου 2015 12.45 – 15.00, στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ. Οι αίθουσες θα ανακοινωθούν το πρωί της ίδιας μέρας στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Τα εργαστήρια:

1) Εργαστήριο Διδακτικού Σχεδιασμού στη μη τυπική εκπαίδευση της τεχνοεπιστήμης: Οργάνωση εφαρμογή και αξιολόγηση επίσκεψης μαθητών Γυμνασίου στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Φλώρινα.

2) Εργαστήριο Διδακτικού Σχεδιασμού στη μη τυπική εκπαίδευση της τεχνοεπιστήμης: Οργάνωση εφαρμογή και αξιολόγηση επίσκεψης μαθητών Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Φλώρινα.

3) Εργαστήριο Διδακτικού Σχεδιασμού για το Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση μιας Διδακτικής Μαθησιακής Ακολουθίας για τη διδασκαλία των μαγνητικών αλληλεπιδράσεων.

4) Εργαστήριο Διδακτικού Σχεδιασμού για το Δημοτικό Σχολείο: μοντέλα και μοντελοποίηση για την  Επιστήμη των Υλικών – η περίπτωση της Νανοτεχνολογίας.

Για κάθε εργαστήριο διατίθενται 25 θέσεις + 5 αναπληρωματικών, σε περίπτωση που κάποιοι/ες τακτικοί ακυρώσουν.

Το 1ο εργαστήριο συστήνεται  για Καθηγητές Γυμνασίου.

Το 2ο για Δασκάλους μεγάλων τάξεων Δημοτικού Σχολείου.

Το 3ο για Νηπιαγωγούς ή και Δασκάλους μικρών τάξεων Δημοτικού Σχολείου.

Το 4ο για Δασκάλους μεγάλων τάξεων Δημοτικού Σχολείου και Καθηγητές.

Οι δηλώσεις θα γίνουν μέσω αυτόματου συστήματος στην ιστοσελίδα του προγράμματος

(http://research.flo.uowm.gr/sted/actions_el/workshops_authκαι θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

 

Ο Επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος
pkariotog_3
Πέτρος Καριώτογλου
Καθηγητής Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟ ΠΔΜ "Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες"