ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟ ΠΔΜ «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

STED: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΠρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε πρόγραμμα Αριστείας, μοναδικό στην Ελλάδα για την Εκπαίδευση, χρηματοδοτούμενο από τη ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες. Το πρόγραμμα προτάθηκε και θα υλοποιηθεί από ομάδα καθηγητών της Παιδαγωγικής Σχολής με συντονιστή τον καθηγητή της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών Π. Καριώτογλου και στοχεύει να μελετήσει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, με στόχο τη διεύρυνση των διδακτικών απόψεων και πρακτικών τους.

Επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί, σε συνεργατικό και συμμετοχικό περιβάλλον, θα εκπαιδευτούν σε διδακτικές σειρές και υλικά που συνιστούν «καλές διδακτικές πρακτικές» τις οποίες και θα εφαρμόσουν στις τάξεις τους. Στην επόμενη φάση θα σχεδιάσουν τις δικές τους πρακτικές και υλικά τις οποίες επίσης θα εφαρμόσουν. Αναμένεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα διευρύνουν τόσο τις διδακτικές τους απόψεις όσο και τις αντίστοιχες πρακτικές τους, σε σχέση τόσο με το περιεχόμενο, όσο και τη διαδικασία της διδασκαλίας. Θα καταγραφούν οι αλλαγές του προφίλ των εκπαιδευτικών και θα αναπτυχθεί ένα Πρόγραμμα Σπουδών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες.

Επιπλέον, θα παραχθεί ένα σύνολο 6 πακέτων, «καλών διδακτικών πρακτικών» για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι ωφέλειες για τους εκπαιδευτικούς της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και της Προσχολικής Αγωγής που υπηρετούν στην περιοχή αναμένονται να είναι σημαντικές είτε άμεσες με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και την πολλαπλασιαστική τους δράση είτε έμμεσες μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Ομοίως για τους φοιτητές και της φοιτήτριες της Παιδαγωγικής Σχολής, αναμένονται οφέλη που θα επηρεάσουν την εκπαίδευσή τους είτε την προσωπική τους συγκρότηση με την εμπλοκή τους στην ερευνητική διαδικασία.

 


Το αρχείο της ανακοίνωσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 09/2014