Λίστα άρθρων του συγγραφέα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της διάδοσης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» (Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από εθνικούς πόρους), οργανώνει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015 συνέδριο και σεμινάρια/εργαστήρια διδακτικού σχεδιασμού με προσωρινό …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Στα πλαίσια του επιμορφωτικού και ερευνητικού προγράμματος: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ», στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από εθνικούς πόρους, και πριν από το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΟ ΠΔΜ «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε πρόγραμμα Αριστείας, μοναδικό στην Ελλάδα για την Εκπαίδευση, χρηματοδοτούμενο από τη ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες. Το πρόγραμμα προτάθηκε και θα υλοποιηθεί από ομάδα καθηγητών της Παιδαγωγικής Σχολής με συντονιστή τον καθηγητή της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών Π. Καριώτογλου …

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 09/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών – μεταδιδακτόρων στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» Αρ. Πρόσκλησης 09-2014   Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της πρόσκλησης από εδώ  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 07/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» Αρ. Πρόσκλησης 07-2014   Μπορείτε να κατεβάσετε την περιληπτική προκήρυξη από εδώ Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής από εδώ Μπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περιγραφή των υποχρεώσεων των εκπαιδευτικών από εδώ  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 06/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» – Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ Αρ. Πρόσκλησης 06/2014 Σύναψη συμβάσεων έργου διάρκειας δέκα πέντε (15) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης: με τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΔΜΑ ΠΟΥ …

Συνέχεια ανάγνωσης

Φόρτωση περισσότερων