Απρίλιος 2014 αρχείο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 06/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» – Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ Αρ. Πρόσκλησης 06/2014 Σύναψη συμβάσεων έργου διάρκειας δέκα πέντε (15) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης: με τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΔΜΑ ΠΟΥ …

Συνέχεια ανάγνωσης