Ετικέτα: Προσωπικό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 09/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών – μεταδιδακτόρων στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» Αρ. Πρόσκλησης 09-2014   Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της πρόσκλησης από εδώ  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 07/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» Αρ. Πρόσκλησης 07-2014   Μπορείτε να κατεβάσετε την περιληπτική προκήρυξη από εδώ Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής από εδώ Μπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική περιγραφή των υποχρεώσεων των εκπαιδευτικών από εδώ  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 06/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» – Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ Αρ. Πρόσκλησης 06/2014 Σύναψη συμβάσεων έργου διάρκειας δέκα πέντε (15) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης: με τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΔΜΑ ΠΟΥ …

Συνέχεια ανάγνωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 05/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» Αρ. Πρόσκλησης 05/2014   Μπορείτε να κατεβάσετε την περιληπτική προκήρυξη από εδώ Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής από εδώ Download th call (in english) from here  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 04/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» – Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ Αρ. Πρόσκλησης 04/2014   Μπορείτε να κατεβάσετε την περιληπτική προκήρυξη από εδώ Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής από εδώ