Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Αικατερίνη Δημητριάδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής Μεθοδολογίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

3ο  χλμ. Φλώρινας – Νίκης, 53100 Φλώρινα

Τηλέφωνα      : +30 23850 55015, +30 6972958059

E-mailadimitriadou@uowm.gr, catherine.dimitriadou@gmail.com

Ιστοσελίδα:    http://users.uowm.gr/adimitriadou/

Η Αικατερίνη Δημητριάδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1954. Έχει Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής (2001, ΑΠΘ. Τίτλος: Παιδαγωγική Αξιοποίηση του Ιστορικού Χώρου από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας. Μια Πρόταση Παιδαγωγικής Παρέμβασης στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς της Θεσσαλονίκης), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικότητας στην Παιδαγωγική (1982, ΑΠΘ) και Πτυχίο του Τμήματος Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης (1976, ΑΠΘ).

Επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Διαφοροποιημένη διδασκαλία, διαπολιτισμική εκπαίδευση, ηθική ανάπτυξη, οπτικός γραμματισμός, παιδαγωγική αξιοποίηση του ιστορικού χώρου, κριτική σκέψη και διδασκαλία.

Διδασκαλία

Προπτυχιακό επίπεδο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

2010-2012: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε μικτές τάξεις (ΥΕ155)

2004-2012: Διδακτική Μεθοδολογία (Υ101)· Α΄ Φάση Δι.Με.Π.Α.(Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση): Εισαγωγή στη θεωρία και πράξη του σχολείου και της διδασκαλίας (Υ401)· Διδακτική της Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής (ΥΕ132)

2004-2009: Σύγχρονες Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία (ΥΕ141)

Μεταπτυχιακό Επίπεδο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

2005-2012: Σύγχρονες Διδακτικές Μέθοδοι

Μαθήματα με ανάθεση

2011-2012: – Θεωρίες Μάθησης και Μαθησιακές Δυσκολίες (Y106), ΠΔΜ. Διδακτική του μαθήματος της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές) (702), ΑΠΘ.

Μαθήματα στο εξωτερικό στο πλαίσιο ERASMUS

2011, 2012 University of Salzburg, Department of Education. 2006 Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Μαθήματα στο εξωτερικό ως προσκεκλημένη ερευνήτρια (με εκπαιδευτική άδεια)

2010-2011: The Linnaeus University, Sweden: School of Natural Sciences

Μαθήματα σε διεθνές περιβάλλον στο πλαίσιο Εντατικού Προγράμματος ERASMUS,

Intensive Programme (IP) 2012: NHL University (Noordeldijke Hogeschool Leeuwarden) <http://www.nhl.nl>. 2010 & 2011: ΠΔΜ  <http://www.eled.uowm.gr/ip/>.