Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Αικατερίνη Δημητριάδου

Επαγγελματική εμπειρία:

 • 2013-σήμερα: Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο ΠΤΔΕ του ΠΔΜ (το ίδιο γνωστ. αντικείμενο).

 • 2008-2013: Επίκουρη καθηγήτρια στο ΠΤΔΕ του ΠΔΜ (το ίδιο γνωστ. αντικείμενο).

 • 2004-2008: Λέκτορας στο ΠΤΔΕ του ΠΔΜ (γνωστικό αντικείμενο Διδακτική Μεθοδολογία).

 • 2004-05: Ειδικός Επιστήμονας βάσει του Π.Δ. 407/80 στο ΠΤΔΕ του ΠΔΜ.

 • 2003-04 και 2004-05: Επιστημονική Συνεργάτιδα στην ΑΣΠΑΙΤΕ (Παράρτ. Θεσσαλονίκης).

 • 2001-04: Απόσπαση στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμ. Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Υποστήριξη Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών.

 • 1990-1992: Απόσπαση στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ. Υποστήριξη ερευνητικού έργου.

 • 1982-1983: Απόσπαση στο Φιλοσοφικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Υποστήριξη Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών.

 • 1976-2004: Καθηγήτρια φιλολογικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πρόσφατη αναπτυξιακή δράση

 • 2011-2013: Επιμορφώτρια σε 14 (12ωρα & 25ωρα) Σεμινάρια Ασύγχρονης και Εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (ενδοσχολικής ή περιφερειακής) στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών», Δράση 4: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (ΕΣΠΑ).

 • 2010-2011: Συντονίστρια του Erasmus Intensive Programme (IP) 2010 P.S.BoWMa: “People and Space in the Borderland of Western Macedonia: tracing historical, social and intercultural features”, που αναπτύχθηκε στη Φλώρινα και τις Πρέσπες (συμμετέχοντες: Ολλανδία και Σλοβενία) www.eled.uowm.gr/ip2010 (2 Βραβεία ΙΚΥ).

 • 2011: Παρακολούθηση του Εξ Αποστάσεως Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος (Postdoc) English for Research Writing στο Linnaeus University της Σουηδίας (Course code: 4EN601, Πιστοποίηση 8ECTS) <http://lnu.se/education/courses/4en601?l=en>

 • 2010 – 2011: Προσκεκλημένηερευνήτριαστο Linnaeus University, Σουηδία: School of Natural Sciences. http://lnu.se/schools/school-of-natural-sciences-?l=en

 • 2010 – 2012: Επιστημονικά υπεύθυνη της Πράξης «Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του άξονα προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας» στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (ΕΣΠΑ).

 • 2010 – 2013: Επιστημονικά Υπεύθυνη Υποδράσεων (2β και 3) της Δράσης 9 της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του άξονα προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (ΑΠΘ). Μέλος των επιστημονικών ομάδων των Δράσεων 1 (Τάξεις Υποδοχής), 4 (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών) και 5 (Διδασκαλία της μητρικής γλώσσας).

 • 2009 – 2012: Μέλοςτηςομάδαςτουερευνητικούδικτύου “The Linnaeus International Project on Integrative Approaches within Teacher Education” (TLP), χρηματοδοτούμενουαπότο Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education. <http://lnu.se/research-groups/the-linnaeus-project?l=en>