Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Αικατερίνη Δημητριάδου

Συμμετοχή σε επαγγελματικές οργανώσεις/συντακτικές επιτροπές

Ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση (ΕΠΑΔΙΠΕ) (2011-2012 και 2013-2014). Μέλοςτης European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Special Interest Group 13 (SIG 13): Moral and Democratic Education. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παραρτήματος Μακεδονίας της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (1989-1991, 1999-2001 και 2002-2003). ΜέλοςτηςΟμάδαςΚριτών (reviewer) γιατο 3rd SIG 13 Symposium on Moral and Democratic Education in Bergen, 18–21 June 2012. Μέλος της Ομάδας Κριτών του επιστημονικού περιοδικού Παιδαγωγική Επιθεώρηση (2002-2013).

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

 

Ελληνόγλωσσα

Ξενόγλωσσα

Σύνολο

Διδακτορικό

1

 

1

Άρθρα σε περιοδικά με κριτές

13

7

20

Συλλογικοί τόμοι

10

3

13

Πρακτικά συνεδρίων με κριτές

20

11

31

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια/συμπόσια με κριτές

3

7

10

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά χωρίς κριτές

1

6

7

Βιβλία

4

 

4

Σύνολο

52

34

86