Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Άννα Σπύρτου

 • Lavonen,J.,Byman, R., Loukomies, A., Meisalo, V.,Constantinou, C., Kyratsi,T., Papadouris, N.,Couso, D., Hernandez,  M. I., Pinto, R., Hatzikraniotis, E., Kallery, M., Petridou, E., Psillos, D., Kariotoglou, P., Pnevmatikos, D., Spyrtou, A., Lombardi, S.,Monroy, G.,Testa,I. (2010). Students’ motivation on learning material science teaching modules in five countries. In: In G. Cakmakci & M.F. Tasar (Eds.), Contemporary science education research: learning and assessment, 51-56, Ankara,Turkey: Pegem Akademi.
 • Zoupidis, A., Pnevmatikos, D., Spyrtou A.&Kariotoglou, P. (2011). Causal relational reasoning of 5th graders using density in explaining floating-sinking phenomena, In C. Bruguière, A. Tiberghien & P.Clément (Eds.), E-book Proceedings of the ESERA 2011 Conference, Science learning and citizenship (pp. 104-109). Lyon, France: Université de Lyon.
 • Πλακίτση, Κ., Σπύρτου, Α. (2011). Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού για το «Νέο Σχολείο»- Οδηγός Εκπαιδευτικού Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αθήνα.
 • Κακαλοπούλου, Γ., Σπύρτου, Α., Καριώτογλου, Π. (2012). Η συνεργατική μέθοδος Jigsaw: μια μελέτη περίπτωσης σε φοιτητές/τριες Παιδαγωγικού Τμήματος στη γνωστική περιοχή των ηχητικών φαινομένων. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 54, 94-112.
 • Psillos, D., Spyrtou, Α.,  Kariotoglou, P. (2003). Science Teachers Education: Isuues and Proposals.In: Boersma, K., Goedhart, M., DeJong, O., Eijkelhof, H.(eds), Proceedings of ESERA 4th Conference, The Netherlands, pp. 119-128.
 • Kariotoglou, P. & Spyrtou, A. (2005). A Teaching-Learning Sequence Concerning Dynamic Interactions: The Need for Appropriate Software. In:Michaelides, P.G., Margetousaki, A., Proceedings of the 2nd International Conference on Hands on Science, HSci, July 13-16, Rethimno, pp.91-95.
 • Hatzikraniotis, E., Theodorakakos, A., Spyrtou, A. & Kariotoglou, P. (2005). Newton-3: A Software For Teaching Dynamic Interactions. In:Michaelides, P.G., Margetousaki, A., Proceedings of the 2nd International Conference on Hands on Science, HSci, July 13-16, Rethimno, pp. 96-102.
 • Kariotoglou, P., Spyrtou, A., And Tselfes, V., (2005). Student – teachers; conceptions about gravity interaction. In: R. Pinto et D. Couso, (Eds.), Proceedings of the Fifth International ESERA Conference on Contributions of Research to Enhancing Students’ Interest in Learning Science. (pp. 180-183). Barcelona, Spain.
 • Kariotoglou, P., Spyrtou, A. Tselfes, V. (2008). How student – teachers understand distance force interactions in different contexts. International Journal of Science and Mathematics Education, 7(5), 851-873.
 • Πλακίτση, Κ., Σπύρτου, Α, Καλογιαννάκης, Μ., Μαλανδράκης, Γ., Σούλιος, Γ., Κολιός, Ν., Ριζάκη, Α., Σταμούλης, Ε., Ζουπίδης, Α., Παπαδοπούλου, Π., Τσαπαρλής, Γ. (2011). Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού για το «Νέο Σχολείο». Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αθήνα.
 • Loukomies, A., Pnevmatikos, D., Spyrtou, A., Lavonen, J., Kariotoglou, P., (2013). Promoting students’ interest and motivation towards science learning: The role of personal needs and motivation orientations. ResearchinScienceEducation, 43(6), 2517-2539.