Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Δημήτρης Πνευματικός

Οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις της τελευταίας 10ετίας

Pnevmatikos, D. & Trikkaliotis, I. (2013). Intraindividual differences in Executive Functions during childhood: The role of emotions. Journal of Experimental Child Psychology, 115(2), 245-261.  [DOI: 10.1016/j.jecp.2013.01.010]

Loukomies, A., Pnevmatikos, D., Lavonen, J., Kariotoglou, P., Juuti, K., Spyrtou, A.  (2013). Promoting students’ interest and motivation towards science learning: The role of personal needs and motivation orientations. Journal of Research in Science Education, 43(5),2517-2539 . [DOI 10.1007/s11165-013-9370-1]

Avgitidou, S. & Pnevmatikos, D. & Lykomitrou, S. (2013). Pre-service teachers’ beliefs about childhood: Challenges for a participatory early childhood education? Journal of Early Childhood Teacher Education, 34(4), 390-404 [DOI: 10.1080/10901027.2013.845633]

Καριώτογλου, Π., Σπύρτου, Α., Πνευματικός, Δ., & Ζουπίδης, Α. (2012). Σύγχρονες τάσεις στα Προγράμματα Σπουδών Φυσικών Επιστημών: Οι περιπτώσεις της διερεύνησης και των επισκέψεων σε χώρους επιστήμης και τεχνολογίας στο Πρόγραμμα “MaterialsScience”. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 5(1-2), 153-164.

Pnevmatikos, D., & Papadopoulou, E. (2012). Schoolchildren’sandadolescents’ tolerancetocontradictions. Towards democratically orientated curriculum design. In D. Alt & R.Reingold (Eds.), Changes in teachers’ moral role. From passive observer to moral and democratic leadership (pp. 81 – 92). Rotterdam: Sense Publishers. 

Pnevmatikos, D., & Trikkaliotis, I. (2012). Procedural justice in a classroom where teacher implements differentiated instruction. In D. Alt & R. Reingold (Eds.), Changes in teachers’ moral role. From passive observer to moral and democratic leadership (pp. 155 – 163). Rotterdam: Sense Publishers. 

Πνευματικός, Δ. & Μακρής, Ν. (2011). Η έννοια του Θεού: Εννοιολογική αλλαγή και νοητικά μοντέλα παιδιών και εφήβων. Ψυχολογία, 18(1), 1-19.

Zoupidis, A., Pnevmatikos, D., Spyrtou, A., Kariotoglou, P. (2011). Causal relational reasoning of 5th graders using density in explaining floating and sinking phenomena. In  R. Pinto and K. Niebert (Eds.), Learning science conceptual understanding. Part 1 in Proceedings 9th ESERA Conference (pp. 104-112). Lyon, FR: ESERA.  

Pnevmatikos, D., Geka, M. & Divane, M. (2010). The emergence, development and structure of ethnic identity during childhood: The case of Roma identity. International Journal of Psychology, 45(6), 435-442.

Pnevmatikos, D. & Makris, N. (2010). Cross-cultural evidence for constraints in conceptual development, or, are the places where Allah and God live the same? In J. Håkansson (Ed.), Developmental Psychology, (pp.117-133). York (NY): Nova Science Publishers, (ISBN: 978-1-61668-342-9).

Πνευματικός, Δ. (2010). Μαθαίνοντας τα παιδιά να είναι ηθικά. ΣτοΜ. Σακελαρίου, Α. Πέτρου & Μ. Ζεμπύλας (Επμ.), Ηθική και Εκπαίδευση: Διλήμματα και προοπτικές, (σσ. 205-234). Θεσσαλονίκη: Κριτική.

Makris, N. & Pnevmatikos, D. (2010). The development of children’s knowledge about consciousness. In A. Fiedler and I. Kuester (Eds.), Child development and child poverty, (pp. 135-154). New York (NY): Nova Science Publishers.