Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Δημήτρης Πνευματικός

Σημαντικά ερευνητικά επιτεύγματα της τελευταίας δεκαετίας (δημοσιεύσεις, προσκεκλημένες ομιλίες, πατέντες, βραβεία,)

Διετέλεσε πρόεδρος ή μέλος οργανωτικής ή επιστημονικής επιτροπής σε πέντε (5) διεθνή και δεκατρία (13) ελληνικά συνέδρια. Ήταν και είναι επίσης κριτής σε είκοσι δύο (22) διεθνή και εθνικά συνέδρια.

Μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού FrontlineLearningResearch (FLR) της Ευρωπαϊκής ένωσης για την Έρευνα στη μάθηση και τη Διδασκαλία (EARLI), μέλος της συντακτικής επιτροπής του MENON: JournalofEducationalResearch της Παιδαγωγικής Σχολής του ΠΔΜ, βοηθός σύνταξης της Επιστημονικής Επετηρίδας της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Επίσης, ήταν και είναι κριτής άρθρων σε ελληνικά και σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους (ChildDevelopment, CognitiveScience, LearningandInstruction, InstructionalScienceetc).

Είναι εκλεγμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης για την Έρευνα στη μάθηση και τη Διδασκαλία (EARLI), και υπήρξε συντονιστής του κλάδου Ηθική και Δημοκρατική Εκπαίδευση της ίδιας ένωσης (2009-2013). Επίσης, ήταν συντονιστής του κλάδου Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (2005-2011). Είναι μέλος τεσσάρων (4) ελληνικών και τεσσάρων (4) διεθνών ερευνητικών και επιστημονικών ενώσεων.

Ήταν πρόεδρος επιτροπής κρίσης σε βραβεία (Awards) για την καλύτερη δημοσίευση μελών της EARLI (2013), και στη MaslovatyFoundation (2011 & 2013).

Επιλέχθηκε να συμμετάσχει έπειτα από διαγωνισμό με εισήγηση στο προσκεκλημένο συμπόσιο της AmericanEducationalResearchAssociation (AERA) στο συνέδριό της στην Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ (2014).

 

Ερευνητικά και άλλα Προγράμματα στα οποία συμμετείχε την τελευταία δεκαετία

2013-2014:

World Health Organization” (http://www.euro.who.int/en/home).Συμμετοχή στην πανελλήνια έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (με θέμα: “HealthBehaviorinSchoolagedChildren”. Στην έρευνα συμμετείχαν 40 χώρες της Β. Αμερικής και της Ευρώπης. Υπεύθυνη έργου για την Ελλάδα: Α. Κοκκέβη, ομότιμη καθηγήτρια Καποδιστριακού & Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έργο: Συντονισμός και Εποπτεία της έρευνας στους Νομούς Φλώρινας.

2013-2014:

«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση: Εκπαίδευση αλλοδαπών & Παλιννοστούντων μαθητών. Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση – Διευρυμένη ενδοσχολική υποστήριξη».Υπεύθυνος έργου: Α. Αναστασιάδη – Συμεωνίδη. Υπεύθυνη δράσης: Ζ. Παπαναούμ. Έργο: Υπεύθυνος “Διευρυμένη ενδοσχολική υποστήριξη στο 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας”

2012-2014:

«Participatory Design of the ‘Future-Building School’». Δίκτυο  στηθεματικήπεριοχή «Sustainable Communities in a Changing World», συν-χρηματοδοτούμενοαπότο Arts and Humanities Research Council (UK) καιαπότο Netherlands Research Council.(40.000 Euros). Υπεύθυνοιέργου: Karen D. Konings (Maastricht University, NL) & Catherine Burke (University of Cambridge, UK). Έργο: External Expert from other countries (except NL & UK).

2012-2015:

«Cognitive mechanisms in the perception, representation and organization of knowledge» (COGMEK). Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ – ΕΣΠΑΥπεύθυνος έργου: Σ. Βοσνιάδου. Έργο: Κύριος Ερευνητής.

2011-2012:

«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση: Εκπαίδευση αλλοδαπών & Παλιννοστούντων μαθητών. Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση». Υπεύθυνος έργου: Α. Αναστασιάδη – Συμεωνίδη. Υπεύθυνη δράσης: Ζ. Παπαναούμ. Έργο: Υπεύθυνος “Project” – 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας

2011-2013:

«H μελέτη της εξέλιξης της κοινωνικο-ηθικής κρίσης μαθητών σχολικής και εφηβικής ηλικίας σε σύγχρονα ζητήματα βιοηθικής». Ειδικό Πρόγραμμα Χορηγιών και Ενισχύσεων Μελών Συνδέσμου Υποτρόφων Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης» (20.000 Ευρώ). Έργο: Συνερευνητής – Επόπτης Μεταδιδακτορικής Έρευνας