Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Δημήτρης Πνευματικός

2011-2014:

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΑΣΤΑ).  Υπεύθυνος έργου: Κ. Δημητριάδου. Έργο: Υπεύθυνος δράσης «Συμβουλευτική στην παιδική ηλικία – Ειδική Αγωγή – Αγωγή Υγείας.

2011-2014:

«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση: Εκπαίδευση αλλοδαπών & Παλιννοστούντων μαθητών. Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση». Υπεύθυνος έργου: Α. Αναστασιάδη – Συμεωνίδη. Υπεύθυνη δράσης: Ζ. Παπαναούμ, Επ. υπεύθυνη υποδράσης: Μ. Λιακοπούλου. Έργο: Επιμορφωτής.

2010-1011:

«Ανάπτυξη  των νέων Προγραμμάτων Σπουδών,  στο Πλαίσιο της πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη». Υπεύθυνος έργου: Χρήστος Δούκας, Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Έργο: Εμπειρογνώμων για την ενότητα «Σχολική και Κοινωνική Ζωή».

2010-2013:

The Linnaeus International Project on Integrative Approaches within Teacher Education, (TLP)”. Οργάνωση και εκτέλεση έρευνας σε 7 ευρωπαϊκές χώρες (Σουηδία, Νορβηγία, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Ελλάδα και Κύπρος) με θέμα την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών στην ενσωμάτωση αξιών και ζητημάτων ηθικότητας και πολιτότητας στη διδασκαλία τους. Τοέργοχρηματοδοτείταιαπότην «The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education» (100.000 SEK). Υπεύθυνη έργου: LenaFritzen, Prof. ofLinnaeusUniversity, Sweden. Έργο: Μέλος της επιτροπής έρευνας, Υπεύθυνος συντονιστής ομάδος εργασίας ελλήνων επιστημόνων.

2009-2010:

World Health Organization” (http://www.euro.who.int/en/home).Συμμετοχή στην πανελλήνια έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (με θέμα: “HealthBehaviorinSchoolagedChildren”. Στην έρευνα συμμετείχαν 40 χώρες της Β. Αμερικής και της Ευρώπης. Υπεύθυνη έργου για την Ελλάδα: Α. Κοκκέβη, Αν. καθηγήτρια Καποδιστριακού & Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έργο: Συντονισμός και Εποπτεία της έρευνας στους Νομούς Φλώρινας και Πέλλας (25 σχολεία).

2008-2009:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ένταξη παιδιών Παλιννοστούντων & Αλλοδαπών στο σχολείο – Τμήμα  προσχολικής & πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – ΚΕΔΑ, & του Ινστιτούτου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.  Υπεύθυνος Έργου: Ι. Καράκωστας, καθηγητής, Καποδιστριακού & Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έργο: Συντονιστής του προγράμματος της ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης των παιδιών ως μέλος της Περιφερειακής Επιστημονικής Επιτροπής για την περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Δ. Χαραλάμπους καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

2007:

“European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD)”, (http://www.espad.org/). Συμμετοχή στην πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Υπεύθυνη έργου για την Ελλάδα: Α. Κοκκέβη, Αν. καθηγήτρια Καποδιστριακού & Εθνικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έργο: Συντονισμός και Εποπτεία της έρευνας στους Νομούς Φλώρινας και Πέλλας.

2006-2009:

Sixth Framework Programme of XII Directorate of European Union: Universityschoolpartnershipsforthedesign and implementation of research-based ICT-enhanced modules on Material Properties” (http://lsg.ucy.ac.cy/MaterialsScience/). Επιστ. Υπεύθυνος Έργου: Κ. Κωνσταντίνου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επιστ. Υπεύθυνος ερευνητικής ομάδος του Π.Δ.Μ., Π. Καριώτογλου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έργο: Κύριος ερευνητής της ερευνητικής ομάδος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.