Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Δημήτρης Πνευματικός

2006:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:  «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Πρακτικές Ασκήσεις ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας». Επιστ. Υπεύθυνος του Προγράμματος: Ν. Φαχαντίδης, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έργο: Α. Υπεύθυνος Συντονιστής Θεματικού Πεδίου με θέμα: «Ψυχολογία της παιδικής ηλικίας και υποστήριξη στην εκπαίδευση». Β. Συνεργάτης των Θεματικών Πεδίων με θέματα:

α) «Δικτυακή υποστήριξη γονέων – μαθητών σε δεξιότητες θετικών επιστημών».

β) «Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση».

2004-2006:

«Πυθαγόρας Ι: Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» (ΕΠΕΑΕΚ Ι) «Διερεύνηση Διδακτικών – Μαθησιακών Ακολουθιών: Η περίπτωση των δυνάμεων». Επιστ. Υπεύθυνος έργου: Π. Καριώτογλου, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έργο: Μέλος της ομάδας αξιολόγησης του Προγράμματος και Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης του έργου.

2004-2005:

«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων». Γ΄ Κ.Π.Σ./ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/Ενέργεια 2.2.1/Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: Υπεύθυνος έργου: Γεώργιος Τύπας: Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Έργο: Μέλος της συγγραφικής ομάδος των Διδακτικών εγχειριδίων του μαθήματος των Μαθηματικών της Α΄ Δημοτικού.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του Κύριου Ερευνητή: http://users.uowm.gr/dpnevmat/