Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης

Αναπληρωτής καθηγητής (Ηλεκτρονικές ιδιότητες ημιαγωγών – Διδακτική της Φυσικής), Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας
 
Ο Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1957.
Έχει πτυχίο Φυσικής (1980) και διδακτορικό  δίπλωμα στην Φυσική των Υλικών (1991)  από το Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ.
Επαγγελματική Εμπειρία
1980-1993: επιστημονικός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ
1993-2001: λέκτορας, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ
2001-2012: επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ
2012- σήμερα: αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ
Την περίοδο 1983-85 εργάστηκε με εκπαιδευτική άδεια στο Πανεπιστήμιο Pierre & Marie Curie (Γαλλία) στα πλαίσια της ερευνητικής μου δραστηριότητας και για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής μου.
Την χειμερινό εξάμηνο 2013-14 εργάστηκε με εκπαιδευτική άδεια στο NorthwesternUnivestity (USA).

Δίδαξε και διδάσκει τα παρακάτω μαθήματα, πολλά από τα οποία σχεδίασε και ανέπτυξε ο ίδιος

α) Τμήμα Φυσικής
 • Γενικό Εργαστήριο Φυσικής (συνδιδασκαλία, 1992-2001)
 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (συνδιδασκαλία, 1996-2012)
 • Εργαστήριο Ηλεκτρικών Ιδιοτήτων (συνδιδασκαλία, 2002-σήμερα)
 • Διδακτική (Ι) της Φυσικής (συνδιδασκαλία, 1994-2001)
 • Διδακτική (ΙΙ) της Φυσικής (2002-σήμερα)
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Σύγχρονες Μορφές της (2002-σήμερα)
β) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (τμήμα Φυσικής)
 • Εργαστήριο εκπαίδευσης στην ερευνητική μεθοδολογία (project), στο ΠΜΣ Φυσικής Υλικών (1995- 2010)
 • Εργαστήριο Ηλεκτρικού Χαρακτηρισμού Υλικών, στο ΠΜΣ Φυσικής Υλικών (1995 – σήμερα)
 • Εφαρμογές υπολογιστών στη Φυσική Υλικών, στο ΠΜΣ Φυσικής Υλικών (1996 – σήμερα)
 • Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Υπολογιστικής Φυσικής, στο ΜΠΣ Υπολογιστικής Φυσικής (2003-σήμερα)
 • Πολυμέσα με εφαρμογές στην εκπαιδευτική τεχνολογία στο ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής (2006-σήμερα)
 • Προγραμματισμός-ΙΙ, στο ΠΜΣ Υπολογιστικής Φυσικής (2008-σήμερα)
γ) Άλλα Τμήματα
 • Φυσική, μάθημα επιλογής στο Τμήμα Δασολογίας (1996-1999)
 • Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, στο ΠΜΣ Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών, ΠΤΔΕ (1998 – 2001)