Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Ευριπίδης Χατζηκρανιώτης

Σημαντικά ερευνητικά επιτεύγματα της τελευταίας δεκαετίας

Έχει συνολικά 316 αναφορές στο ερευνητικό του έργο (scholar.google/citations) και συνέβαλε στη διοργάνωση 6 επιστημονικών συνεδρίων (2 τοπικά και 4 διεθνή) ως μέλος των αντίστοιχων οργανωτικών επιτροπών. Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής σε 9 διεθνή συνέδρια. Διετέλεσε κριτής σε 6 διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε 10 διεθνή συνέδρια καθώς και σε 5 τοπικά συνέδρια με κριτές.

Ερευνητικά και άλλα Προγράμματα στα οποία συμμετείχε την τελευταία δεκαετία

2005  Optimized Thermoelectric Materials and Technology (ΦΥ – ΊδρυμαΠροώθησηςΈρευναςτηςΚύπρου)
2005  Ανοιχτό Μαθησιακό Περιβάλλον – ΑΜΑΠ: (ΔΦ – ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΕΣ)
2005  Διερεύνηση διδακτικών – μαθησιακών ακολουθιών: η περίπτωση των δυνάμεων (ΔΦ – ΕΠΕΑΕΚ Πυθαγόρας ΙΙ)
2006  Application of Advanced Materials Thermoelectric Technology in the Recovery of Wasted Heat from automobile exhaust systems (ΦΥ – ΔιακρατικόΠρόγραμμαΕπιστημονικήςΣυνεργασίαςΕλλάδος – USA)
2006  University-school partnerships for the design and implementation of research-based ICT-enhanced modules on Material Properties (ΔΦ – EU/FP7)
2009  Library of Labs – LiLa (ΔΦ – EU/FP7)
2009  High Temperature Nanocomposite Materials for Thermoelectric Power Generation (ΦΥ – Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου)
2010  Nanostructured energy-harvesting Τhermoelectrics based on Mg2Si – ThermoMag (ΦΥ – EU/FP7)
2012  Silicides for Thermoelectric Applications (ΦΥ – ΊδρυμαΠροώθησηςΈρευναςτηςΚύπρου)