Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Θαρρενός Μπράτιτσης

Ο Θαρρενός Μπράτιτσης γεννήθηκε στη Ρόδο το 1972. Είναι διπλωματούχος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών (1994) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (2007) από το ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Διδακτική Εμπειρία

 • Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΙΕΚ, ΚΕΚ): 1997 – 2004
 • Επιμορφωτής (1998-2000), Πρόγραμμα ακαδημαϊκής αναβάθμισης εκπαιδευτικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Διδάσκων ΠΔ 407/80 (2008) στο ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Διδακτική των ΤΠΕ, Ευέλικτη και εξ αποστάσεως εκπαίδευση)
 • Διδάσκων ΠΔ 407/80 (2008-2009) στο ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού και εκπαιδευτικού λογισμικού)
 • Λέκτορας (2009-2013) στο ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού και εκπαιδευτικού λογισμικού)
 • Επίκουρος Καθηγητής (2013-σήμερα) στο ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Ανάπτυξη ψηφιακού υλικού και εκπαιδευτικού λογισμικού)
 • Εργαστηριακό συνεργάτης (2010), Τμήμα Πληροφορικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Βάσεις δεδομένων).
 • Επιμορφωτής (2001, 2011), Προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, 1ο και 2ου επιπέδου (ΠΑΚΕ) (Εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Ρομποτική).
 • Διδάσκων (2013-σήμερα), Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Ψηφιακή Αφήγηση)

Μαθήματα

Δίδαξε ή/και διδάσκει (σε πανεπιστημιακό επίπεδο) τα παρακάτω μαθήματα:

 • Διδακτική των ΤΠΕ
 • Ευέλικτη και εξ Αποστάσεως εκπαίδευση
 • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
 • Πολυμεσικές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση
 • Κριτικές προσεγγίσεις στις Νέες Τεχνολογίες
 • Αρχές Πληροφορικής
 • Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
 • Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση
 • Νέες Τεχνολογίες και Καλλιτεχνική Δημιουργία
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Ψηφιακή Αφήγηση