Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Θαρρενός Μπράτιτσης

Δράσεις

Τα τελευταία χρόνια, έχει προβεί στις ακόλουθες δράσεις:

 • Επιβλέπει 3 διδακτορικές διατριβές και συμμετέχει στην 3μελή συμβουλευτική επιτροπή άλλων 2.
 • Επέβλεψε/επιβλέπει συνολικά 8 προπτυχιακές και 9 μεταπτυχιακές διατριβές, ενώ συμμετέχει στη συμβουλευτική επιτροπή άλλων 10 μεταπτυχιακών διατριβών
 • Είναι κριτής σε 8, διεθνή και ελληνικά, επιστημονικά περιοδικά.
 • Έχει συμμετάσχει ως κριτής σε 4 συλλογικούς τόμους.
 • Έχει συμμετάσχει στην επιστημονική επιτροπή 18 ελληνικών και 37 διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.
 • Έχει διοργανώσει το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής», τον Απρίλιο του 2012.
 • Έχει συμμετάσχει στην οργανωτική επιτροπή άλλων 12 συνεδρίων/ημερίδων
 • Έχει διοργανώσει 7 εργαστηριακές συνεδρίες σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
 • Έχει διοργανώσει 4 συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας σε επιστημονικά συνέδρια.

Έχει δημοσιεύσει:

 • 10 εργασίες σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, με σύστημα τυφλής κρίσης
 • 60 εργασίες σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, με σύστημα τυφλής κρίσης
 • 4 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, με σύστημα τυφλής κρίσης

Έχει επιμεληθεί 4 τεύχη επιστημονικών περιοδικών και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.

Έχει συγγράψει 7 πρωτότυπες τεχνικές αναφορές, στα πλαίσια ερευνητικών έργων.

Έχει συμμετάσχει σε 14 ερευνητικά προγράμματα και έργα, χρηματοδοτούμενα από το ΥΠΑΙΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχει σχεδιάσει ή επιβλέψει τη σχεδίαση 8 εκπαιδευτικών λογισμικών

Έχει 179 καταγεγραμμένες ετεροαναφορές στο έργο του (Αύγουστος 2013), με δείκτη h-index 7 (GoogleScholar).

Μετείχε και συνεχίζει να μετέχει σε πολλές επιτροπές του Τμήματος ή του Πανεπιστημίου

Έχει δώσει 2 προσκεκλημένες ομιλίες