Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Νικόλαος Φαχαντίδης

Αναπληρωτής Καθ. Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Ερευνητής
Ο Νικόλαος Φαχαντίδης έχει δίπλωμα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Η/Υ (1991), παρακολούθησε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα» (1992) και  διδακτορικό  δίπλωμα στη Ρομποτική (1997)  από το Τμήμα Ηλ. Μηχ. Μηχ. Η/Υ της Πολυτεχνικής του ΑΠΘ.

 

Διδακτική Εμπειρία

Ερευνητής (υποψήφιος διδάκτορας), 1992 – 1997, Τμήμα Ηλ. Μηχ. Μηχ. Η/Υ της Πολυτεχνικής του ΑΠΘ
(2000-2013) Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες», του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, ΠΔΜ:
 • Πληροφοριακή και Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση
 • Αρχές διαμόρφωσης και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού
(2004-2010) Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Σχολική Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες», του Τμήματος Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, ΠΔΜ:
 • Χρήση και Υποστήριξη Τεχνολογιών Πληροφορικής στο εκπαιδευτικό Περιβάλλον
 (2005-2013) Εισηγητής στο διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μουσειολογίας (ΑΠΘ, ΠΔΜ) στην κατεύθυνση Μουσειοπαιδαγωγικής Τεχνολογίας :
 • Νέες Τεχνολογίες σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες  στο μουσείο
 (2009-2013) Εισηγητής στο διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γνωστικής και Κινητικής Ανάπτυξης (ΑΠΘ, ΠΔΜ):
 • Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση
(1999) Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης «Interactive υπηρεσίες δικτύων,» για αποφοίτους ανωτάτων σχολών (διάρκειας ενός έτους). Επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΕΟΚ υπό την οργάνωση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής σχολής του Α.Π.Θ.
(2000-2013) Διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, στο Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, ΠΔΜ:
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική
 • Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Ι και ΙΙ
 • Εκπαιδευτική Χρήση του Διαδικτύου
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες
 • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
 • Νέες Τεχνολογίες και Ιστορία
 • Μουσειακή Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Διευρυμένη Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΠΤΔΕ Φλώρινας