Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Νικόλαος Φαχαντίδης

(2011-2013) Διδασκαλία στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:
 • Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή
 • Ρομποτική
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
 • Ψηφιακή Σχεδίαση
(2007-2009) Αυτοδύναμη διδασκαλία (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών:
 • Σχεδίαση και Δημιουργία Πολυμεσικών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών
 • Συστήματα Ηλεκτρονικής – Ψηφιακής Μάθησης
(2000-2008) Διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, στο Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νηπιαγωγών, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, ΠΔΜ:
 • Εκπαιδευτική Χρήση του Διαδικτύου
 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού
 • Νέες Τεχνολογίες και Ιστορία
(2007-2013) Αυτοδύναμη διδασκαλία (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικής Σχολής, ΑΠΘ :
 • Πληροφορική Ι
 • Πληροφορική ΙΙ
(1999) Αυτοδύναμη διδασκαλία (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή Θεσ/νικης, ΑΠΘ
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
 (1994-1995 και 1996-1997) Διδασκαλία των ασκήσεων ρομποτικής στον τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής σχολής του Α.Π.Θ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναπτύσσονται ως εξής

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Λογισμικών και Τεχνολογιών στα γνωστικά αντικείμενα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση τεχνολογιών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για τη διερεύνηση εννοιών των θετικών επιστημών, ως μαθησιακό εργαλείο σε αντικείμενα των θεωρητικών επιστημών, ως εργαλείο έκφρασης, ως εργαλείο ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων.
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση τεχνολογιών Ρομποτικής Κοινωνικής Αρωγής με στόχο την υποστήριξη δεξιοτήτων σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και γενικότερα σε άτομα με διαταραχές γνωστικής ανάπτυξης.
Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση μαθησιακών ακολουθιών που βασίζονται σε  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Στο πλαίσιο των ερευνητικών του ενδιαφερόντων, την τελευταία δεκαετία

Επέβλεψε (24) πτυχιακές εργασίες. (15) μεταπτυχιακές διπλωματικές και επιβλέπει (4) διδακτορικές διατριβές ως πρώτος υπεύθυνος.
Συμμετείχε σε έξη (5) ερευνητικά προγράμματα ως ερευνητής ή συντονιστής.
Ήταν και είναι κριτής σε διεθνή και εθνικά περιοδικά και χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Δημοσίευσε πενήντα δύο  (52) άρθρα σε διεθνή: περιοδικά, συλλογικούς τόμους ή πρακτικά συνεδρίων.
Έχει  67 αναφορές σε δημοσιεύσεις του.
Μετείχε και συνεχίζει να μετέχει σε πολλές επιτροπές του Τμήματος ή του Πανεπιστημίου όπως: προγράμματος σπουδών, μεταπτυχιακού προγράμματος, τεχνολογικών υποδομών κλπ.
Οργάνωσε ή συμμετείχε σε πολλά σεμινάρια υπηρετούντων εκπαιδευτικών προσχολικής, Α’ και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.
Διοργανωτής και συντονιστής διαδραστικού-εικονικού προγράμματος για παιδιά Αθμιας εκπαίδευσης, Δήμος Καλαμαριάς ( Παραθινούπολη 2003-2006).
Διοργανωτής της εκδήλωσης «Παζάρι Εκπαιδευτικού Λογισμικού», ΠΤΔΕ, ΠΔΜ ( Φλώρινα 2007).
Συντονισμός και συμμετοχή με την ομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής του ΠΔΜ στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Αθήνα 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Αθήνα 2010, 2012 – Πρώτη θέση
Πρόκριση και συμμετοχή στην 9η και στην 11η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής (Μανίλα 2010, Κουάλα Λουμπούρ 2012 – διάκριση).