Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Νικόλαος Φαχαντίδης

Οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις της τελευταίας τριετίας
 1. Fachantidis N., Vamvakidou I., Traoudas A., Michailidis I., Papoutzis L., (2012), “Powerful Weblogs: Design and Semiotic Description”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC July 2012 Volume 2 Issue 3, pp. 37-43
 2. N. Fahantidis , I. Vamvakidou, (2004),“ Students Find out about Historical Events through Secondary Visual Sources Using New Technologies, Modern Greek History of the 19th  Century”,  International Journal of Learning, Volume 11, p.1573-1584.
 3. Δογούλη Α., Φαχαντίδης Ν., (2013), «Διδακτική της ροπής στην τεχνολογική εκπαίδευση με τη βοήθεια κατασκευών της εκπαιδευτικής ρομποτικής», Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση ΕΝΕΦΕΤ, Βόλος, 16-28 Απριλίου 2013
 4. Fachantidis N., Alexandridou P., Tosiou D., (2012), “Robots facilitate team building at adults’ learning groups for cultural studies”, 3rd International Conference on Robotics in Education (RiE2012), Prague 13 – 15 September 2012
 5. Fachantidis N., Vamvakidou I., Traoudas A., Michailidis I., Papoutzis L., (2012), “Powerful Weblogs: Design and Semiotic Description”, International Congress on Visual Culture: New Approaches in Communication Art and Design – “Digitalization”, Istanbul 7-9 March 2012, pp. 43-49
 6. Αλεξανδρίδου Π, Φαχαντίδης Ν., (2012), «Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής σε Θέματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής», Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτική της Πληροφορικής, ΕΤΠΕ, 20-22 Απριλίου 2012, σελ. 273-282
 7. Κυριακού Γ., Φαχαντίδης Ν., (2012), «Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία», Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτική της Πληροφορικής, ΕΤΠΕ, 20-22 Απριλίου 2012, σελ. 247-262
 8. Fachantidis, N., Spathopoulou, V. (2011). Cross-Curricular Approach to Robotics in Interactive Museum-Pedagogy Environment. Proc. 2nd International Conference on Robotics in Education, RiE2011. ed. R. Stelzer & K. Jafarmadar, ISBN 978-3-200-02273-7, pp. 207-213, Vienna, Austria.
 9. Fachantidis, N. (2011). Ancient Greek Theater: Robotics Hands-on Activities in a Cross-Curricular Environment. Conf. Proceedings of Global Conference On Educational Robotics. KIPR. Los Angeles USA
 10. Αποστόλου, Χ., Φαχαντίδης, N. & Βαζούρα, I., (2011). Ένταξη μαθητών της Α Γυμνασίου σε e-class διδασκαλίες σε περιβάλλον 1:1 computing – τα τεχνικής φύσεως προβλήματα και ο χρόνος επίλυσής τους. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ »Το ψηφιακό Σχολείο»- Προσεγγίσεις της σχολικής διαδικασίας μέσα από την ψηφιακή διάσταση. Πειραιάς 22-23 Οκτωβρίου 2011
 11. E. Tsakiridou, N. Fachantidis, A. Kyridis & C.Zagos,.(2010) “Students and mobile phone”, 2nd International Conference on INTELLIGENT NETWORKING AND COLLABORATIVE SYSTEMS (INCoS 2010) IEEE. Thessaloniki 24-26 Nov. 2010, pp. 297 – 301
 12. N. Fachantidis, (2010), «ICT Frontiers: Educational Robotics in Greek Schools and Teacher’s Training», 13th International Conference, “ICT IN THE EDUCATION OF THE BALKAN COUNTRIES”, Varna, June 17–19, 2010