Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Πηνελόπη Παπαδοπούλου

Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Παπαδοπούλου

Εργασία: Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τηλέφωνο γραφείου: +302385055146

Κινητό: 6972501101

E-mail: ppapadopoulou@uowm.gr

url: pnlppapadopoulou@gmail.com

 

Σπουδές και ακαδημαϊκοί τίτλοι

2003

Διδακτορικό Δίπλωμα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. με βαθμό «Άριστα».

 1980

Πτυχίο  Βιολογικού  Τμήματος  της  Σχολής  Θετικών Επιστημών  (Φυσικομαθηματική)  του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

1975

Απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου Πολυγύρου

 

Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική εμπειρία

2010-12

Λέκτορας, στο ΠΤΝ του ΠΔΜ με γνωστικό αντικείμενο «Έννοιες της Βιολογίας στην Εκπαίδευση»

2009-10

Επιστημονική συνεργάτης με βάση το Π.Δ. 407/80 στο ΠΤΝ του ΠΔΜ.

2003-12

Επιστημονική  συνεργάτης  στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών, ΤΕΠΑΕ – ΑΠΘ. Μάθημα: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

2005-12

Επιστημονική  συνεργάτης  στο Διδασκαλείο «Δ. Γληνός» ΠΤΔΕ  -ΑΠΘ, Μαθήματα: Επιστήμες της Ζωής Ι & ΙΙ

2003-10

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

1984-2010

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

Ερευνητική ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Δραστηριότητα

Έχω συμμετάσχει σε 5 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά/εκπαιδευτικά προγράμματα και σε ένα μη χρηματοδοτούμενο διεθνές πρόγραμμα. Επίσης έχω συμμετάσχει σε 4 ευρωπαϊκά προγράμματα (κινητικότητας και LeonardodaVinci).

Η Επιστημονική & Ερευνητική μου δραστηριότητα αφορά κυρίως :

 • Την εννοιολογική οικολογία της Εξελικτικής Θεωρίας και πιο συγκεκριμένα τους γνωστικούς, συναισθηματικούς και κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αποδοχή της (για παράδειγμα οι δημοσιεύσεις  ΔΘ3, ΔΘ5, ΔΘ6, ΔΘ7, ΔΘ8, ΔΘ9, ΔΘ10 & ΕΛ4, ΕΛ9).
 • Διερεύνηση αντιλήψεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας, οι οποίες σχετίζονται με βασικές βιολογικές έννοιες και διαδικασίες (για παράδειγμα οι εργασίες ΕΛ3, ΕΛ5, ΕΛ8, ΕΛ10, ΕΛ12).
 • Καλλιέργεια των δεξιοτήτων της επιστημονικής μεθόδου σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας (για παράδειγμα οι παρουσιάσεις ΕΛΣ5, ΕΛΣ7, ΕΛΣ8, ΕΛΣ9).
 • Η διδασκαλία της Βιολογίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα τη διερεύνηση της πρότερης γνώσης και των αντιλήψεων, μαθητών και μαθητριών και εκπαιδευτικών, οι οποίες σχετίζονται με βασικές βιολογικές έννοιες και διαδικασίες  (για παράδειγμα οι εργασίες ΕΛ30, ΕΛ29, ΕΛ27, ΕΛ26, ΕΛ11).
 • Την εμφάνιση, την καταγραφή και τις επιδράσεις του ανθρωποκεντρικού αξιακού πλαισίου τόσο στη Βιολογία όσο και στα πεδία που διαχέεται η Βιολογία, όπως είναι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (για παράδειγμα οι εργασίες ΕΛ23, ΕΛ29, ΕΛ28, ΕΛ10).
 • Ζητήματα θεωρίας και εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην υποχρεωτική εκπαίδευση  (για παράδειγμα οι εργασίες ΔΘ1, ΔΘ2, ΕΛ1, ΕΛ2, ΕΛ7, ΕΛ13, ΕΛ14, ΕΛ17, ΕΛ18, ΕΛ19, ΕΛ22, ΕΛ24).

Έχω συμμετάσχει στην κρίση 1 Διδακτορικής Διατριβής ως μέλος επταμελούς επιτροπής. Είμαι adhoc κριτής σε 1 ελληνικό και 2 διεθνή περιοδικά, ενώ έχω κρίνει εργασίες-εισηγήσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Είμαι μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Έχω συμμετάσχει ως επιμορφώτρια σε σεμινάρια κατάρτισης ανέργων και επιμόρφωσης εν ενεργεία εκπαιδευτικών, τα οποία διοργανώθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο («Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου προγράμματος σπουδών», ΕΣΠΑ και «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα», ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), το ΠΤΔΕ του ΑΠΘ («Περιβαλλοντική Αγωγή και Αγωγή Υγείας για Δασκάλους», «Κατάρτιση ανέργων δασκάλων στην αγωγή και ενσωμάτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες», «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ), «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Εξομοίωση (ΕΠΕΑΕΚ Ι&ΙΙ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο («Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Στελεχών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα («Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο»)και σε μια σειρά σεμιναρίων που διοργανώθηκαν από τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Είμαι μέλος της ομάδας συγγραφής του Νέου Προγράμματος Σπουδών για τις φυσικές επιστήμες στο δημοτικό σχολείο, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS 295450 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων».  

Είμαι μέλος της EuropeanScienceResearchAssociation  , της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων καθώς και της Πανελλήνιας  Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

Κατάλογος προσφατων δημοσιεύσεων

Εκτός από την Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή (2003) είμαι συγγραφέας άρθρων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, κεφαλαίων σε βιβλία και συλλογικούς τόμους, άρθρων σε πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κριτών.

Διεθνή Περιοδικά

 • Stanisavljević, J., Papadopoulou, P. & Djuric, D. (2013). Relationship Between Acceptance and Understanding of Evolution Theory by Various Groups of Teachers. Croatian Journal of Education 15(3), 693-714.
 • Athanasiou, K. & Papadopoulou, P. (2013) Evolution teaching and learning: what conclusion can we get from comparisons of teachers’ and students’ conceptual ecologies in Greece and in Turkey? Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education (under publication)
 • Athanasiou, K., Katakos, E. & Papadopoulou P. (2012) Conceptual ecology of the evolution acceptance among Greek education students: what is the contribution of knowledge increase?  Journal of Biological Education, 46(4), pp. 234-241. DOI: 10.1080/00219266.2012.716780.
 • Athanasiou, K. & Papadopoulou, P. (2012) Conceptual ecology of the evolution acceptance among Greek education students: knowledge, religious practices and social influences. International Journal of Science Education, 34(6), pp. 903-924.  DOI:10.1080/09500693.2011.586072.

Διεθνείς Συλλογικοίτόμοι

 • Papadopoulou, P., Kartsoglou, A. & Athanasiou, K. (2006) «Biology and health education: Is reproductive biology, a real chance for sex education?».  In M. Hammann, M. Reiss, C. Boutler & S.D. Tunnicliffe. Biology in Context. Learning and teaching for the twenty-first century. Eridob & IOE, pp. 300-311.
 • Papadopoulou, P. & Athanasiou, K. (2005) “Primary school teachers’ categories for “animal”: biology or folkbiology? In M. Ergazaki, J. Lewis, & V. Zozga (Eds.) Trends in Biology Education Research in the New Biology Era, Patras: Patras University Press, p. 43-58.

Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

 • Dourda, K.,  Bratitsis, T., Griva, E. & Papadopoulou, P. (2012). Combining Game Based Learning with Content and Language Integrated Learning approaches: A research proposal utilizing QR Codes and Google Earth in a Geography-based Game. In F. Patrick (ed.) Proceedings of  6th European Conference on Games Based Learning, pp.155-164.
 • Papadopoulou, P. & Malandrakis, G. (2012). Greek pre-service teachers understanding of air pollution issues: Ozone layer depletion and acid rain. Proceedings of the International  Conference “Education across Borders”. Florina 5-7 October 2012 (Accepted)
 • Malandrakis, G. & Papadopoulou, P. (2012). Greek pre-service teachers understanding of global warming: realities and misconceptions. Proceedings of the International Conference “Education across Borders”. Florina 5-7 October 2012 (Accepted)
 • Dourda, K.,  Bratitsis, T., Griva, E. & Papadopoulou, P. (2012). Combining Game Based Learning with Content and Language Integrated Learning approaches: A research proposal utilizing QR Codes and Google Earth in a Geography-based Game. 6th European Conference on Games Based Learning, Cork,  Ireland. 4-5 October 2012 (Accepted).
 • Papadopoulou, P., Stanisavljević, J., Katakos, E. & Athanasiou, K. (2011) Acceptance and understanding of evolution theory: a comparative study of Greek and Serbian teachers. In C.  Bruguière, A. Tiberghien & P. Clément (Eds) Science learning and Citizenship, E-book Proceedings of the ESERA 2011 Conference, Lyon France. Available in http://lsg.ucy.ac.cy/ esera/e_book/base/index.html.

Ελληνικά Περιοδικά

 • Παπαδοπούλου, Π. & Παραστατίδου, Δ. (2009) Αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για την έννοια τoυ “ζώoυ”. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 2(1-2), σ. 127-139.
 • Μπόμπολα Α., Παπαδοπούλου Π. & Αθανασίου Κ. (2009) Η διδασκαλία της Βιολογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: τα χαρακτηριστικά, η εκτιμώμενη επάρκεια και οι παιδαγωγικές επιλογές των εκπαιδευτικών. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 159, σ. 46-64.
 • Παπαδοπούλου, Π. (2007) Το οικολογικό αποτύπωμα ως δείκτης κατανάλωσης των ανθρώπινων πληθυσμών. Περιοδικό «Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» , τεύχος 38, σ. 4-7.

Ελληνικοί Συλλογικοί τόμοι

 • Τεμερτζίδου, Ε., Παπαδοπούλου, Π. & Καριώτογλου, Π. (2013) Μελέτη της ικανότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας να ταξινομούν υλικά με βάση τις μαγνητικές τους ιδιότητες. Τόμος επιλεγμένων εργασιών από 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο. Εκδόσεις Δαρδανός (υπό έκδοση).
 • Λαζάρου, Θ. & Παπαδοπούλου Π. (2010) Oι αντιλήψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για την έννοια «φυτό». Στο Α. Δημητρίου (επιμ) Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Ερευνητικά δεδομένα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές.  Θεσσαλονίκη – Επίκεντρο 2013, σ.63-72.
 • Μπέτα, Ε. & Παπαδοπούλου, Π. (2010) Τα ζώα στα βιβλία γνώσης των νηπιαγωγείων. Στο Α. Δημητρίου (επιμ) Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση. Ερευνητικά δεδομένα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές.  Θεσσαλονίκη – Επίκεντρο 2013, σ. 119-29

Πρακτικά ελληνικών συνεδρίων

 • Παπαδοπούλου, Π. & Μαλανδράκης, Γ. (2013). Αντιλήψεις μελλοντικών νηπιαγωγών και δασκάλων για την αέρια ρύπανση: Μια συγκριτική μελέτη. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο. Φλώρινα 19-21/10/2012.
 • Τσόγκα, Σ., Παπαδοπούλου, Π. & Κωτόπουλος, Τ. (2013). Αναπαραστάσεις του περιβάλλοντος και αφηγηματικές τεχνικές σε παιδικά εικονογραφημένα βιβλία. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο. Φλώρινα 19-21/10/2012.
 • Γκιμιτζούδη, Ε. &  Παπαδοπούλου, Π.  (2013).  Μάθηση με χρήση μοντέλων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Ο κύκλος του νερού. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο. Φλώρινα 19-21/10/2012. Αναρτημένη Ανακοίνωση.
 • Τσιρίδου, Β. & Παπαδοπούλου, Π. (2013).  Καλλιέργεια της δεξιότητας της ταξινόμησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Πού ζουν τα ζώα; Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο. Φλώρινα 19-21/10/2012. Αναρτημένη Ανακοίνωση.
 • Ψαρρά, Μ. &  Παπαδοπούλου, Π.  (2013).  Καλλιέργεια της δεξιότητας της ταξινόμησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Δραστηριότητες ταξινόμησης πουλιών. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο. Φλώρινα 19-21/10/2012. Αναρτημένη Ανακοίνωση.
 • Δουλγέρη, Μ., Ευγενιάδου Ε. & Παπαδοπούλου, Π. (2013) Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση  στην προσχολική ηλικία: Καταγράφοντας την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο. Φλώρινα 19-21/10/2012.
 • Παπαδοπούλου, Π. & Μαλανδράκης, Γ. (2012). Σταθερότητα και συνέπεια στο επίπεδο κατανόησης και παρανοήσεων της σχέσης ανάμεσα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και της εξασθένισης της στοιβάδας του όζοντος από προπτυχιακούς εκπαιδευτικούς. 6ο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα. Η εμπειρία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος» Θεσσαλονίκη 30/11 & 1-2/12/2012.
 • Δαβιδούδη, Α.  & Παπαδοπούλου, Π. (2012). Διερεύνηση αντιλήψεων μαθητών δημοτικού σχολείου για την κλιματική αλλαγή. 6ο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα. Η εμπειρία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος» Θεσσαλονίκη 30/11 & 1-2/12/2012.

Συνέδρια

Τα ερευνητικά μου πορίσματα έχουν ανακοινωθεί σε 7 διεθνή και σε 32 ελληνικά συνέδρια Ως μέλος της οργανωτικής ή της επιστημονικής επιτροπής έχω συμμετάσχει στην οργάνωση 5 συνεδρίων.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Συμμετείχα στην ομάδα παραγωγής του Εκπαιδευτικού λογισμικού «TheGreenAdventure». Tο λογισμικό παράχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΣΥΝ της ΓΕΓΕΤ, (επιστημονικώς υπεύθυνος κ. Στέφανος Παρασκευόπουλος, καθηγητής). Παραγωγή λογισμικού MLS Πληροφορική Α.Ε.

Επίσης συμμετείχα στις ομάδες εκπόνησης των εκπαιδευτικών υλικών:

 • Αγγελίδης, Ζ., Παπαδοπούλου, Π. & Αθανασίου, Χ. (2004) επιμ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Εκπαίδευση για το περιβάλλον και τη Βιωσιμότητα. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 2004.
 • Βαχτσεβάνου, Μ., Παπαδοπούλου, Π. & Κουδούνη, Γ. (2006) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Καθαριότητα και Ανακύκλωση. Όμορφη και Καθαρή Θεσσαλονίκη – Ευθύνη όλων μας. Δήμος Θεσσαλονίκης: Αντιδημαρχία Καθαριότητας & Μηχανολογίας – Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2005.