Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Σοφία Αυγητίδου

 

 avgitidou_photo  

Τμήμα: Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών -Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια καθηγήτρια

saugitidoy@uowm.gr

http://users.uowm.gr/saugitidoy/

http://uowm.academia.edu/SofiaAvgitidou

https://www.researchgate.net/profile/Sofia_Avgitidou/?ev=hdr_xprf

http://www.linkedin.com/profile/view?id=148750301&trk=nav_responsive_tab_profile

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1994

Τίτλος: Διδακτορικό

Τίτλος διδακτορικής διατριβής:Children’s Friendships in Early Schooling.  Cross-cultural and Educational Case Studies (καθηγητής Peter Kutnick).

Εκπ. Ίδρυμα – Τοποθεσία: Πανεπιστήμιο Sussex-Αγγλία, Institute of Continuing and Professional Development.

Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

 

1991-1992

Μ.Phil.  To 1992 αναβάθμιση M.Phil.  σε D.Phil. μετάαπόκατάθεσηετήσιαςεργασίας.

Εκπ. Ίδρυμα – Τοποθεσία:  Πανεπιστήμιο Sussex-Αγγλία, Institute of Continuing and Professional Development.

 

1987-1991

Τίτλος: Προπτυχιακό (βαθμόςπτυχίου: 9,67 (άριστα).

Εκπ. Ίδρυμα – Τοποθεσία:  Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης-Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για 3 από τα 4 έτη