Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Σοφία Αυγητίδου

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ενδεικτικά)

2010-2011

Είδος Μαθήματος: Μεταπτυχιακό

Τίτλοι μαθημάτων:

  • Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση (ΕΠΑ 682)

  • Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού (ΕΠΑ 308)

  • Σύγχρονες Τάσεις στη Μεθοδολογία της Διδασκαλίας (ΕΠΑ 693)

Τμήμα επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

2008-σήμερα

Είδος Μαθήματος: Μεταπτυχιακό

Τίτλος Μαθήματος: Σύγχρονες Διδακτικές Θεωρήσεις

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας-Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών.

 

2006-2008

Είδος Μαθήματος: Μεταπτυχιακό

Τίτλος Μαθήματος: Η Παιδική και οι άλλες Ηλικίες:  Ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας-Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών.

 

2006-2008

Είδος Μαθήματος: Μεταπτυχιακό

Τίτλος Μαθήματος: Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον

Πληροφορίες: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Ενότητα «Σπουδές Στην Εκπαίδευση»

 

Είδος Μαθήματος: Προπτυχιακό-Υποχρεωτικό (ενδεικτικά)

Τίτλοι μαθημάτων:

  • Η οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος στο πλαίσιο του παιχνιδιού
  • Προσχολική Παιδαγωγική Ι
  • Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση
  • Διδακτική της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής
  • Παιχνίδι και παιδική ηλικία
  • Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στην Εκπαίδευση

Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας-Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών.