Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Σοφία Αυγητίδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

2013-2014

Διευρυμένη ενδοσχολική υποστήριξη σχολείων.

Τίτλος: Πρόγραμμα Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλλινοστούντων Μαθητών, Δράση 4.

 

2011-2013

Υποστήριξη σχολικών μονάδων στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσω έρευνας – δράσης.

Τίτλος: Πρόγραμμα Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλλινοστούντων Μαθητών, Δράση 4.

 

2006-2007

Είδος Ερευνητικού Προγράμματος: Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα

Τίτλος: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

«Εισαγωγή και Διαχείριση Καινοτομιών στην Εκπαίδευση: Η περίπτωση του ολοήμερου σχολείου»

 

2004-2006

Είδος Ερευνητικού Προγράμματος: Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα

Τίτλος: Σωκράτης, Δράση 6.1.α

«Προσεγγίσεις των Κοινωνικών Σχέσεων στην Προσχολική Εκπαίδευση: Ενισχύοντας την Κοινωνική Αποδοχή, την Προσωπική Ανάπτυξη και τη Μάθηση»

 

2002

Είδος Ερευνητικού Προγράμματος: Χρηματοδοτούμενο Εθνικό Ερευνητικό Πρόγραμμα

Τίτλος: Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο

Εξωτερική συνεργάτης στο Νομό Φλώρινας.

 

1998

Είδος Ερευνητικού Προγράμματος: Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα

Τίτλος: Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων (ΣΕΠΠΕ)

Yποέργο ΙΙΙ: υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα με θέμα «Ανάπτυξη της λειτουργίας του σχεδιασμού των δράσεων της σχολικής μονάδας – βελτίωση του εκπαιδευτικού με επιστημονικώς υπεύθυνη την  Καθηγήτρια Ζ. Παπαναούμ.

 

1997

Είδος Ερευνητικού Προγράμματος: Χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα

Τίτλος: Ενδοσχολική επιμόρφωση

Επιστημονικώς υπεύθυνος ΚαθηγητήςΠ. Ξωχέλλης.