Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Σοφία Αυγητίδου

ΒΙΒΛΙΑ-ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. , Αλεξάνδρα Ανδρούσου – Σοφία Αυγητίδου (Επιμέλεια).  Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων και Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνα.  ISBN: 978-618-80640-1-0 , 452 , 2013.

 2. Συνεργατική Μάθηση στην Προσχολική Εκπαίδευση: Έρευνα και Εφαρμογές , Αυγητίδου, Σ. , Gutenberg , 154 , 2008

 3. Το Παιχνίδι. Σύγχρονες Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις , Αυγητίδου, Σ. , Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός , 409 , 2001

 4. Οι Κοινωνικές Σχέσεις και η Παιδική Φιλία στην Προσχολική Ηλικία: Θεωρία, Έρευνα και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων στο Νηπιαγωγείο , Αυγητίδου, Σ. , Κυριακίδης, 1997

 5. Young Children’s Friendships in Early Schooling: Cross Cultural and Educational Case Studies , D.Phil. Thesis Avgitidou, S. , University of Sussex, Brighton ,  1994

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)

 1. Pre-service teachers’ beliefs about childhood: challenges for a participatory early childhood education. , Avgitidou, S. Pnevmatikos, D. & Likomitrou, S. , Journal of Early Childhood Teacher Education , 34 (4) , 390-404 , 2013

 2. Links between teachers’ beliefs and their practices in a science and technology museum visit. , Karnezou, M., Avgitidou, S. & Kariotoglou, P. , International Journal of Science Education, Part B. Communication and Public Engagement , 3(3) , 246-266 , 2013

 3. Θεωρίες για την παιδική ηλικία στο κείμενο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού , Αυγητίδου, Γεωργοπούλου Άρτεμις-Αλεξάνδρα &  Μουταφίδου Άννα , Παιδαγωγική – Θεωρία και Πράξη, 6, 56-70, 2013 (http://www.pedagogy.gr/index.php/journal/article/view/59)

 4. Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση ενός εργαλείου ενίσχυσης του στοχασμού των υποψηφίων εκπαιδευτικών , Αυγητίδου, Σ. & Χατζόγλου, Β. , Action Researcher in Education , 3 , 21-43 , 2012

 5. Constructing Childhood: Discourses About School Violence in the Greek Daily Press, Avgitidou, S. & A.G. Stamou , Children & Society , 27(3) , 174-183 , 2011

 6. Η αξιοποίηση των ημερολογίων στην εκπαιδευτική έρευνα-δράση: προϋποθέσεις και διαδικασίες, Αυγητίδου, Σ. , Action Researcher in Education , 2 , 29-48 , 2011

 7. Participation, Roles and Processes in a Collaborative Action Research Project: A reflexive account of the  facilitator , Avgitidou, S. , Educational Acion Research , 17,4 , 585-600, 2009

 8. The Role and Practice of Interpersonal Relationships in European Early Education Settings: Sites for Enhancing Social Inclusion, Personal Growth and Learning? , Kutnick, P., Brighi, A, Avgitidou, S. Genta, M. L., Hannikainen, M, Karlsoon-Lohmander, M., Ortega-Rui, R., Rautamies, E., Colwell, J., Tsalagiorgou, E., Mazzanti, C., Nicoletti, S., Sansavini, A., Gu , European Early Childhood Education Research Journal , 15,3 , 379-406, 2007

 9. Ο στοχαστικο-κριτικός εκπαιδευτικός ως ζητούμενο στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Η συμβολή του προγράμματος της πρακτικής άσκησης , Αυγητίδου, Σ. , Επιστήμες της Αγωγής , 1 , 45-57 , 2007

 10. Η Έρευνα Δράσης ως Μέθοδος Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στην Έρευνα: Ένα Παράδειγμα , Αυγητίδου, Σ. , Παιδαγωγική Επιθεώρηση , 39 , 39-56 , 2005