Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Γεώργιος Μαλανδράκης

Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μαλανδράκης

Όνομα πατέρα: Νικόλαος

Όνομα μητέρας: Άρτεμις

Ημερομηνία γέννησης: 02 – 06 – 1970

Θέση: Λέκτορας

Γνωστικό αντικείμενο: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Διεύθυνση κατοικίας: Γ. Τσαρούχη 5Α, Αμπελώνες – Σταυρούπολης, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56430

Τηλέφωνο: ++ 30 2310 588 013,  

Κινητό: 6972608518

E-mail:gmalandrakis@uowm.gr

Ιστοσελίδα: http://users.uowm.gr/gmalandrakis

 

 Σπουδές

2000 – 2004

Μεταπτυχιακές σπουδές (Διδακτορικό) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

1993-1996

Μεταπτυχιακές σπουδές (Master) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

1988 – 1992

Προπτυχιακές σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.