Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Γεώργιος Μαλανδράκης

Διδασκαλία σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Καλοκαίρι 2013

Μέλος εξεταστικής επιτροπής για την επιλογή υποψηφίων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και του Βιολογικού Τμήματος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΤΠΑΕ-ΑΠΘ).

Εαρινό εξάμηνο 2012-13

Αυτόνομη διδασκαλία του μαθήματος «ΘΝΤ004 – Διδασκαλία και Έρευνα στην Εκπαίδευση για την Αειφορία» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΤΔΕ-ΠΔΜ, κατεύθυνση Φυσικών Επιστημών.

 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Σύστημα Κριτών

  1. Boyes, E., Stanisstreet, M., Skamp, K., Rodriguez, M., Malandrakis, G., Fortner, R., Kilinc, A., Taylor, N., Chhokar, K., Dua, S., Ambusaidi, A. Cheong, I., Mijung, K., Yoon, H-G (in press). An international study of the propensity of students to limit their use of private transport in light of their understanding of the causes of global warming. International Research in Geographical and Environmental Education.
  2. Kılınç A., Malandrakis, G., Seymen, H., Boyes E., and Stanisstreet, M., (in press). Vehicles for Education: Turkish Students’ Opinions about Public Transport. International Journal of Environmental and Science Education.
  3. Malandrakis, G.,  Boyes, E., & Stanisstreet, M., (2011). Global warming: Greek students’ belief in the usefulness of pro-environmental actions and their intention to take action. International Journal of Environmental Studies, 68(6), 947-963. DOI:10.1080/00207233.2011.590720
  4. Rodríguez, M., Boyes, E., Stanisstreet, M., Skamp, K., Malandrakis, G., Fortner, R., Kilinc, A., Taylor, N., Chhokar, K., Dua, S., Ambusaidi, A., Cheong, I., Mijung, K., & Hye-Gyoung, Y., (2011). Can Science Education Help to Reduce Global Warming? An International Study of the Links between Students’ Beliefs and Their Willingness to Act. The International Journal of Science in Society, 2(3), 89-100.
  5. Malandrakis, G. (2011). Aspects of children’s conceptual understanding through the use of language and terminology. School Science Review, 92(340), 125-131.
  6. Malandrakis, G. (2008). Children’s Understanding Related to Hazardous Household Items and Waste. Environmental Education Research, 14(5), 579-601. DOI: 10.1080/13504620802465046
  7. Malandrakis, G. (2007). Children’s ideas about commercial electricity generation. School Science Review, December, 89(327), 45-52.
  8. Malandrakis, G. (2006). Learning pathways in environmental science education: the case of hazardous household items. International Journal of Science Education, 28(14), 1627-1645.  DOI: 10.1080/09500690600560738.