Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Γεώργιος Μαλανδράκης

Κεφάλαια σε Ελληνικά Βιβλία και συλλογικούς τόμους

  1. Μαλανδράκης, Γ. & Σκάρκος, Χ. (2012). Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο δημοτικό σχολείο: Τι πραγματικά κατανοούν οι μαθητές/τριες; Στο Wolf Michael Roth,Agustin Aduriz – Bravo, Ευαγγελία Αγγελίδου, Παρασκευή Αγγέλου, Σίμος Αναγνωστάκης, Davide Boni, Olmes Bisi, Διονύσης Βαβουγυιός, Αγγελική Βελλοπούλου, Ειρήνη Γκούσκου,Paola Cagliari, Μαρίντα Εργαζάκη, Βασιλική Ζόγκζα, Χαρίκλεια Θεοδωράκη, Κατερίνα Καζέλα, Δόμνα – Μίκα Κακανά, Μιχάλης Καλογιαννάκης, Πέτρος Καριωτόγλου, Παναγιώτης Κόκκοτας, Δημήτρης Κολιόπουλος, Ελένη Κολοκούρη, Κωνσταντίνος Κορφιάτης, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Χρυστάλλα Λουλλή, Κατερίνα Μαλαμίτσα, Γεώργιος Μαλανδράκης, Ζαμπέλ Μουρατιάν, Παναγιώτης Μιχαηλίδης, Χαρίτων Πολάτογλου, Τζένη Παγγέ, κ.ά. Συλλογικό έργο: Κοινωνιογνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία (Sociocognitive and Sociocultural Approaches to Science in Early Childhood). Επιμέλεια: Πλακίτση Α., Αθήνα, Πατάκης. ISBN 978-960-16-3828-7.
  2. Μαλανδράκης, Γ. (2012). Διερεύνηση τοπικών οικολογικών διαταραχών μέσω πειραμάτων με επικίνδυνα προϊόντα οικιακής και σχολικής χρήσης.  Δυνατότητες αντιμετώπισης των διαταραχών μέσα από την εκπαίδευση στα πλαίσια διδακτικής παρέμβασης με στόχο την εννοιολογική αλλαγή. Στο Ε. Φλογαΐτη και Α. Γεωργόπουλος (Εκδ.) «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: ερευνητικές εργασίες στην Ελλάδα», Αθήνα, Πεδίο Α.Ε. ISBN 978-960-546-076-1.
  3. Μαλανδράκης, Γ. (2005). Σχέσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες: Μια αναπόφευκτη και συνάμα εποικοδομητική συνεργασία. Στο Α. Γεωργόπουλος (Εκδ.) “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται”, Αθήνα, Gutenberg. ISBN 978-960-01-1014-X.

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων με Σύστημα Κριτών

  1. Malandrakis, G. and Papadopoulou P., (2012) Greek pre-service teachers’ understanding of global warming: realities and misconceptions. Proceedings of the International Conference: Education Across Borders, Florina, 5-7 October.
  2. Papadopoulou P., and Malandrakis, G. (2012) Greek pre-service teachers’ understanding of air pollution issues: Ozone layer depletion and acid rain. Proceedings of the International Conference: Education Across Borders, Florina, 5-7 October .
  3. Kilinc, A., Boyes, E., Stanisstreet, M., Skamp, K., Rodriguez, M., Malandrakis, G., Fortner, R., Taylor, N., Chhokar, K., Dua, S., Ambusaidi, A., Cheong, I., Kim, M., and Yoon, H. G. (2010). Energy generation and global warming: can science education lead to pro-environmental action?  Proceedings of the 9th Turkish National Science and Mathematics Education Congress, Izmir, Turkey, 23-25 September 2010
  4. Karasavvidis, I., Malandrakis, G., Chrisostomou, C. & Tsiatsianas, C. (in press). The design, implementation, and evaluation of an environmental-based CSCL task with 5th and 6th graders. Computer Based Learning In Science. Heraklion, Crete, Greece: Technological Educational Institute.
  5. Karasavvidis, I. & Malandrakis, G. (2003).The impact of an Environmental Education based Informatics module on the attitudes of students in grades 5 and 6 towards the environment. In C.P. Constantinou & Z.C. Zacharia (Eds.). Computer Based Learning In Science. Conference proceedings, Vol.1 (pp. 771-780). Nicosia, Cyprus: Dept of Educational Sciences Publications.