Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Γεώργιος Μαλανδράκης

 Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

 Νέο Πρόγραμμα  Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό Σχολείο:

  • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Μέλος της ομάδας συγγραφής του Νέου Προγράμματος Σπουδών για τις φυσικές επιστήμες στο δημοτικό σχολείο, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS 295450 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων», σσ.128. Διαθέσιμο στο  http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php.
  • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Μέλος της ομάδας συγγραφής του Νέου Προγράμματος Σπουδών για τη Μελέτη Περιβάλλοντος στο δημοτικό σχολείο, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS 295450 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων», σσ.86. Διαθέσιμο στο  http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php.
  • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Μέλος της ομάδας συγγραφής του Οδηγού Εκπαιδευτικού για τις φυσικές επιστήμες στο δημοτικό σχολείο, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS 295450 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων», σσ.146. Διαθέσιμο στο  http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php.
  • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Μέλος της ομάδας συγγραφής του Οδηγού Εκπαιδευτικού για τη Μελέτη Περιβάλλοντος  στο δημοτικό σχολείο, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», με κωδικό MIS 295450 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων», σσ.116. Διαθέσιμο στο  http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php.

 

Πρόγραμμα Materials Science:

  • Ζουπίδης, Α., Καριώτογλου, Π., Κασκάλης Θ., Μαλανδράκης, Γ., Πνευματικός, Δ., Σπύρτου, Α., (2009). Η πυκνότητα των υλικών σε φαινόμενα πλεύσης/βύθισης: Πειραματικές διαδικασίες και μοντελοποίηση. Διδακτικόυλικό. (Αρχικήέκδοση). Materials Science Project. University-school partnerships for the design and implementation of research-based ICT-enhanced modules on materials properties, σσ.118. ISBN 978-9963-689-68-2. Διαθέσιμο στο http://lsg.ucy.ac.cy/MaterialsScience/teaching_modules.htm
  • Ζουπίδης, Α., Καριώτογλου, Π., Κασκάλης Θ., Μαλανδράκης, Γ., Πνευματικός, Δ., Σπύρτου, Α., (2009). Η Πυκνότητα των υλικών σε φαινόμενα πλεύσης/βύθισης: Πειραματικές διαδικασίες και μοντελοποίηση. ΒιβλίοΕκπαιδευτικού. (Αρχικήέκδοση). Materials Science Project. University-school partnerships for the design and implementation of research-based ICT-enhanced modules on materials properties, σσ.46. ISBN 978-9963-689-69-9. Διαθέσιμο στο http://lsg.ucy.ac.cy/MaterialsScience/teaching_modules.htm
  • Kariotoglou, P., Kaskalis, T., Malandrakis, G., Pnevmatikos, D., Spyrtou A., Zoupidis, A., (2009). Density of material in floating/sinking phenomena: Experimental procedures and modeling. Teaching and learning activities. (Original version). Materials Science Project. University-school partnerships for the design and implementation of research-based ICT-enhanced modules on materials properties, σσ.46. ISBN 978-9963-689-70-5. Διαθέσιμο στο http://lsg.ucy.ac.cy/MaterialsScience/teaching_modules.htm
  • Kariotoglou, P., Kaskalis, T., Malandrakis, G., Pnevmatikos, D., Spyrtou A., Zoupidis, A., (2009). Density of material in floating/sinking phenomena: Experimental procedures and modeling. Teachers’ manual. (Original version). Materials Science Project. University-school partnerships for the design and implementation of research-based ICT-enhanced modules on materials properties, σσ.114. ISBN 978-9963-689-71-2. Διαθέσιμο στο http://lsg.ucy.ac.cy/MaterialsScience/teaching_modules.htm

 

Κεφάλαια σε βιβλία που έχουν υποβληθεί

  • Zoupidis, A., Spyrtou, A., Malandrakis, G. and Kariotoglou, P., (2011), A Teaching Learning Sequence for introducing inquiry aspects and density as materials’ property, in floating / sinking phenomena: the process of the sequence refinement. Chapter in an international book.