Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Πέτρος Καριώτογλου

Πέτρος ΚαριώτογλουΚαθ. Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, Κύριος Ερευνητής

Ο Πέτρος Καριώτογλου γεννήθηκε στη Σάμο το 1951. Έχει πτυχίο Φυσικής (1974), Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ηλεκτρονική Φυσική (1976) και διδακτορικό δίπλωμα στη Διδακτική της Φυσικής (1991)  από το Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ.

Διδακτική Εμπειρία:

Καθηγητής Φυσικής στην Β’ βάθμια Εκπαίδευση, 1979 – 1987 and 1990 – 1991

Ερευνητής (υποψήφιος διδάκτορας), 1988 – 1990, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

ΑποσπασμένοςΕκπαιδευτικός, 1991 – 1994, ΠΤΔΕ, Παν. Αθηνών

Λέκτορας (Διδακτική Μεθοδολογία), 1994 – 1998, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ.

Επ. Καθηγητής (Διδακτική Μεθοδολογία και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών), 1998 – 2002, ΠΤΔΕ, ΑΠΘ.

Αν. Καθηγητής (Διδακτική Φυσικών Επιστημών), 2002 – 2006, ΠΤΝ Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας (ΠΔΜ)

Καθηγητής (Διδακτική Φυσικών Επιστημών), 2006 – Σήμερα, ΠΤΝ ΠΔΜ.

Στη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου 1998 – 1999 ήταν επισκέπτης καθηγητής στην SchoolofEducation, King’sCollege, London.

Ήταν Πρόεδρος του ΠΤΝ – ΠΔΜ (2007 – 2009) και Διευθυντής Μεταπτυχιακών σπουδών (2010 – 2014).

Από τον Σεπτέμβριο του έτους 2014 είναι Κοσμήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Δίδαξε και διδάσκει τα παρακάτω μαθήματα, πολλά από τα οποία σχεδίασε και ανέπτυξε ο ίδιος. 

 • Φυσική και Χημεία Γυμνασίου – Λυκείου
 • Διδακτική Μεθοδολογία (προπτυχιακό)
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία (προπτυχιακό)
 • Διδακτική Φυσικών Επιστημών (προπτυχιακό)
 • Πειραματική Διδασκαλία ΦΕ (προπτυχιακό)
 • Επιστημολογία και Αναλυτικά Προγράμματα ΦΕ (μεταπτυχιακό)
 • Διδασκαλία και Μάθηση ΦΕ (μεταπτυχιακό)

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναπτύσσονται ως εξής:

 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση καινοτομικών Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών  για την εκπαίδευση μελλοντικών ή υπηρετούντων εκπαιδευτικών. Οι ακολουθίες αυτές αναπτύσσονται σε ένα εποικοδομητικό πλαίσιο, και στοχεύουν στη μάθηση μέσω διερεύνησης και αξιοποίηση της έννοιας της Γνώσης Παιδαγωγικής Περιεχομένου (ΓΠΠ). Οι δημοσιεύσεις 5, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 19, και τα διδακτορικά 2 and 3 είναι σε αυτή την κατεύθυνση. 
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση καινοτομικών Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών  για την εκπαίδευση μαθητών. Οι ακολουθίες αυτές αναπτύσσονται σε ένα εποικοδομητικό πλαίσιο, και στοχεύουν στη μάθηση μέσω διερεύνησης. Οι δημοσιεύσεις 3, 4, 12, 13, 15, 21, 22, 23,25, 26, 28, 29 και το διδακτορικό 7 είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
 • Ανάδειξη και Μοντελοποίηση της γνωστικής δομής μαθητών και εκπαιδευτικών και της εξέλιξής τους σε επιλεγμένες έννοιες φαινόμενα και διαδικασίες της Φυσικής, όπως ρευστά/πίεση / πλεύση-βύθιση,  δύναμη, ήχος, ηλεκτρισμός, έλεγχος μεταβλητών, μοντέλα. Οι δημοσιεύσεις 1, 2, 9, 11, 20, τα διδακτορικά 1 and 5 είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
 • Διερεύνηση των παραγόντων και των περιβαλλόντων ανάπτυξης Μη τυπικής Εκπαίδευσης σε χώρους Επιστήμης και Τεχνολογίας. Οι δημοσιεύσεις  14, 16, 18, 24, 27, και το διδακτορικό 6 είναι σε αυτή την κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο των ερευνητικών του ενδιαφερόντων, την τελευταία δεκαετία:

 • Επέβλεψε επτά (7) διδακτορικές διατριβές ως πρώτος ή δεύτερος επιβλέπων, (20) μεταπτυχιακές διπλωματικές και είκοσι οκτώ  (30) πτυχιακές εργασίες.
 • Συμμετείχε σε έξη (6) ερευνητικά προγράμματα ως ερευνητής ή συντονιστής.
 • Οργάνωσε επτά (7) τοπικά ή εθνικά συνέδρια Διδακτικής ΦΕ, ενώ ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της ESERA.
 • Ήταν και είναι κριτής σε διεθνή και εθνικά περιοδικά και χρηματοδοτούμενα προγράμματα.