Επιστροφή σε Ομάδα Έργου

Πέτρος Καριώτογλου

Σημαντικά ερευνητικά επιτεύγματα της τελευταίας δεκαετίας (δημοσιεύσεις, προσκεκλημένες ομιλίες, πατέντες, βραβεία)

Την τελευταία δεκαετία, δημοσίευσε 25 άρθρα σε διεθνή: περιοδικά, συλλογικούς τόμους ή πρακτικά συνεδρίων, 33 άρθρα σε αντίστοιχα εθνικά, ενώ ήταν προσκεκλημένος ομιλητής σε έξι (6) Πανελλήνια (ή τοπικά) συνέδρια της Διδακτικής των ΦΕ ή της Μουσειακής Εκπαίδευσης. 

Στα πλαίσια των ερευνητικών του ενδιαφερόντων επέβλεψε τις παρακάτω διδακτορικές διατριβές, ως πρώτο ή δεύτερο μέλος της 3-μελούς συμβουλευτικής επιτροπής:

 1. ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γ., 2000, “Οι αντιλήψεις των μαθητών για τη σχέση εντατικών φυσικών μεγεθών με την ποσότητα του συστήματος και οι συνέπειές τους στη διδασκαλία”. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. (Επιβλέπων)
 2. ΣΠΥΡΤΟΥ, Α., 2001, “Μελέτη της εποικοδομητικής στρατηγικής για την εκπαίδευση των δασκάλων στις Φυσικές Επιστήμες”. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. (Μέλος 3 -μελούς)
 3. ΜΟΛΟΧΙΔΗΣ, Α., 2006. «Μελέτη και ανάπτυξη συστημάτων πολυμέσων και μεθόδων για τη βελτίωση της διδασκαλίας με έμφαση σε φαινόμενα και έννοιες των Φυσικών Επιστημών». Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. (Μέλος 3 -μελούς)
 4. ΠΑΤΣΑΔΑΚΗΣ, Μ. 2007. «Εργαστηριακές πρακτικές Μαθητών/ τριών και Εκπαιδευτικών στο Δημοτικό Σχολείο: Η σχέση των πρακτικών με τη μάθηση του περιεχομένου και τις αντιλήψεις για τη φύση των Φυσικών Επιστημών» ΠΤΔΕ, Α.Π.Θ. (Μέλος 3 -μελούς)
 5. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, Κ.2009. «Μελέτη της διδασκαλίας και μάθησης εννοιών και φαινομένων ήχου με τη χρήση πολυμέσων». ΠΤΔΕ, ΑΠΘ (Φλώρινα). (Μέλος 3-μελούς)
 6. ΚΑΡΝΕΖΟΥ, Μ. 2010. «Μελέτη της οργάνωσης και πραγματοποίησης επισκέψεων σε Τεχνοεπιστημονικά Μουσεία». Παιδαγωγικό τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Επιβλέπων).
 7. ΖΟΥΠΙΔΗΣ Α. «Διδασκαλία και μάθηση με τη χρήση μοντέλων Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας: εφαρμογή στα φαινόμενα της πλεύσης / βύθισης »  (Επιβλέπων).
 8. Επίσης επέβλεψε είκοσι (20) μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπή ςτης 3rd ESERA Conference, August 2001, School of Education, Aristotle University of Thessaloniki.

Οργάνωσε τα παρακάτω συνέδρια:

 • Η Διδασκαλία των Φ.Ε. στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο. Διημερίδα. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Οκτώβριος 2003 (Οργανωτής) .
 • Α΄ Πανελλήνια  Συνάντηση Μεταπτυχιακών φοιτητών, Φλώρινα Σεπτέμβριος 2005 (Οργανωτής)
 • Διερεύνηση Διδακτικών – Μαθησιακών Ακολουθιών: η περίπτωση των δυναμικών αλληλεπιδράσεων. Ημερίδα για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του ομώνυμου προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ. Φλώρινα, Μάιος 2006 (Οργανωτής).
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των ΦΕ και ΝΤ στην εκπαίδευση Μάιος 2009, Παιδαγωγική Σχολή ΠΔΜ (Φλώρινα) (Οργανωτής).
 • Η αλληλεπίδραση μεταξύ της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας, των ερευνητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΔΜ, μέσω του προγράμματος “Material Science”, Νοέμβριος 2010, Παιδαγωγική Σχολή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο «Υπερβαίνοντας τα όρια τυπικής και μη εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον», 19-21 Οκτωβρίου 2012, ΠΤΝ-ΠΔΜ.

Οργάνωσε το ερευνητικό και διδακτικό εργαστήριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και παραγωγής διδακτικού υλικού, στην Παιδαγωγική Σχολή του ΠΔΜ με 24 θέσεις εργασίας και την σχετική υποδομή. 

Ήταν και εξακολουθεί να είναι κριτής σε διεθνή περιοδικά: LearningandInstruction, Themes in Education και στα επόμενα εθνικά περιοδικά:

 • Σύγχρονη Εκπαίδευση
 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση
 • Επιθεώρηση Φυσικής

Ήταν επίσης κριτής στα 3rd, 5th, 7th, 9th (asstrandchair-person) ESERAConferences, και σχεδόν σε όλα τα Πανελλήνια συνέδρια της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών.

Είναι μέλος της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Ερευνητικά και άλλα Προγράμματα στα οποία συμμετείχε την τελευταία δεκαετία

 1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής. Κατεύθυνση Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες» του Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ., το οποίο χρηματοδοτήθηκε (για το διάστημα 1998-2001) από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.- Υ.Π.Ε.Π.Θ.,- Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης (450.000,00 Ευρώ). Μέλος της ομάδας ίδρυσης και εφαρμογής του Προγράμματος.
 2. «Science Teacher Education Development in Europe». Thematic Network. (2001 – 2003). ERASMUS (Thematic Network), Ευρωπαϊκή Ένωση (Εκπρόσωπος ΑΠΘ).
 3. ΕΠ 14. «Διερεύνηση Διδακτικών – Μαθησιακών Ακολουθιών: η περίπτωση των δυνάμεων». (2004 – 2006). ΕΠΕΑΕΚ – Πυθαγόρας I, ΥΠΕΠΘ. (Επιστημονικώς Υπεύθυνος) (80.000,00 Ευρώ)
 4. ΕΠ 15. «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου/ Σχεδίου εφαρμογής δράσεων για την οργάνωση και λειτουργία ΙΔΒΕ στο ΠΔΜ». 2006, ΕΠΕΑΕΚ (Ιδρυματικός Υπεύθυνος έργου) (37.600,00 Ευρώ)
 5. “ΕΠ 16. MaterialsScience Project: University-school partnerships for the design and implementation of research-based ICT-enhanced modules on Material Properties, SAS6-CT-2006-042942-Material Science (042942). Υπεύθυνος ερευνητικής Ομάδας ΠΔΜ (partner)
 6. (105.150,00 Ευρώ)
 7. “Επιτροπή για την ποιότητα στην Εκπαίδευση του ΠΔΜ» ΥΠΑΙΘ (198000 Ευρώ) Μέλος της ομάδας έργου (2011-2015).

 Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα http://users.uowm.gr/pkariotog/