Δημοσιότητα

11th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), 31/08 – 04/09/2015, Helsinki

1. A science teacher’s professional development project focusing on teaching design Kariotoglou P., Avgitidou S., Dimitriadou C., Malandrakis G., Papadopoulou P., Pnevmatikos D. & Spyrtou, A   ABSTRACT Greek students’ science learning is not adequate as is verified by national PISA science scores. A major factor influencing students’ achievement might be the design and implementation …

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, 27-31 Μαίου 2015 – Λευκωσία,

1. Οι πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες ως παράγοντας πρόβλεψης εφαρμογής καινοτομιών στη διδασκαλία τους Δημήτριος Πνευματικός & Γεώργιος Μαλανδράκης   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι πεποιθήσεις των ατόμων ότι είναι σε θέση να εκδηλώσουν με επιτυχία μια δραστηριότητα (πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας) θεωρούνται ότι μπορούν να προβλέψουν τον βαθμό που τα άτομα θα εμπλακούν σε αυτήν τη …

16th European Conference for Research on Learning and Instruction, 25-29 August 2015 – Limassol

1. The enhancement of pupils’ critical thinking within inquiry-based science education (IBSE) Catherine Dimitriadou,  Sofia Avgitidou, Giorgos Malandrakis, Petros Kariotoglou   ABSTRACT Science offers pupils’ significant opportunities to invent some “higher rationale” to explain the world, thus promoting their critical thinking skills (Moon, 2008). For this reason, scientific skills closely related to critical thinking are given …

2nd Education Across Borders Conference: CRITICAL THINKING IN EDUCATION, 31/10 – 01/11/2014 – Korce

1. In-service teachers’ professional development on science education: Designing principles of a research project Petros Kariotoglou, Dimitrios Pnevmatikos, Maria Karnezou   ABSTRACT Bearing in mind the scores Greek students achieved in PISA, we assume that a major factor for this deficit might be science teachers’ dependence on the school textbook or the respective teachers’ guide, instead of …

8o Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο: H Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών, 19 – 21 Δεκεμβρίου 2014 – Αθήνα

1. Εκπαίδευση υπηρετούντων νηπιαγωγών στον διδακτικό σχεδιασμό Φυσικών Επιστημών: το εκπαιδευτικό και ερευνητικό πρόγραμμα STED ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ Πέτρος Καριώτογλου, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρά την πρόοδο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) στην Ελλάδα, οι επιδόσεις στην αξιολόγηση του PISA είναι σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο των υπολοίπων χωρών. Μία πιθανή …

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», 28-30 Νοεμβρίου 2014 – Φλώρινα

1. ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Διδακτική Μεθοδολογία, Εκπαιδευτική Έρευνα Οργανωτής: Καριώτογλου Πέτρος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Συζητητές: Ψύλλος Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πνευματικός Δημήτριος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και της μάθησης είναι καθοριστικός. Το ερώτημα είναι ποιοι παράγοντες …

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 08-10/05/2015, Θεσσαλονίκη

1. Εκπαίδευση υπηρετούντων εκπαιδευτικών στο διδακτικό σχεδιασμό φυσικών επιστημών: Περιγραφή της παρέμβασης και πρώτες διαπιστώσεις Χριστίνα Τσαλίκη, Μαρία Καρνέζου, Γεώργιος Μαλανδράκης, Πέτρος Καριώτογλου   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι σημαντικές εξελίξεις στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) δίνουν έμφαση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, προωθώντας τις διερευνητικές πρακτικές στη διδασκαλία και τη μάθηση,  καθώς και τη μη τυπική εκπαίδευση. Στο …

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» (Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»)

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2014, στην Παιδαγωγική Σχολή της Φλώρινας, με αθρόα συμμετοχή εκπαιδευτικών και φοιτητών πραγματοποιήθηκε η τελική ημερίδα του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Στην υλοποίηση συμμετείχαν συνολικά 8 …

Διημερίδα «Μάθηση και Εκπαίδευση: Διορθώνοντας το λάθος και ενισχύοντας το σωστό», 10-11 Οκτωβρίου 2014 – Φλώρινα

1. Εκπαίδευση υπηρετούντων εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες: Το ερευνητικό πρόγραμμα «Sted» Καριώτογλου Πέτρος, Καθηγητής ΠΤΝ   ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρά την πρόοδο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) στην Ελλάδα, οι επιδόσεις στην αξιολόγηση του PISA είναι σημαντικά κάτω από το μέσο όρο των υπολοίπων χωρών. Υποθέτουμε ότι ένας σημαντικός παράγοντας για αυτό μπορεί να είναι ότι …