Επιστροφή σε Δημοσιότητα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» (Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»)

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2014, στην Παιδαγωγική Σχολή της Φλώρινας, με αθρόα συμμετοχή εκπαιδευτικών και φοιτητών πραγματοποιήθηκε η τελική ημερίδα του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Στην υλοποίηση συμμετείχαν συνολικά 8 καθηγητές της Παιδαγωγικής Σχολής, 1 από το ΑΠΘ και 1 από το Π. Μακεδονίας, 5 σχολικοί σύμβουλοι, 4 υποψήφιοι διδάκτορες, 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές, 13 εκπαιδευτικοί της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 5 άτομα στη διοικητική υποστήριξη και ένας μεγάλος αριθμός προπτυχιακών φοιτητών. Στην χθεσινή ημερίδα παρουσιάστηκαν εκπαιδευτικά αποτελέσματα του προγράμματος. Δηλαδή παρουσιάστηκαν και κοινοποιήθηκαν βιωματικά στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα τα αποτελέσματα της προσπάθειας των εκπαιδευτικών που επιμορφώθηκαν, ώστε:

• να εισαχθεί πρωτοποριακό περιεχόμενο (νανοτεχνολογία) στην διδασκαλία των φυσικών επιστημών στη σχολική τάξη, ή
• να ενισχυθεί η διερευνητική διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο, ή
• να αξιοποιηθούν μη τυπικά μαθησιακά περιβάλλοντα κατά τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Επίσης παρουσιάστηκαν συνοπτικά ερευνητικά αποτελέσματα που αφορούσαν την εξέλιξη των 13 εκπαιδευτικών κατά την διάρκεια ενός ετήσιου επιμορφωτικού προγράμματος το οποίο περιλάμβανε εκπαίδευση σε στενή σύνδεση με τη σχολική εμπειρία και την σχολική πρακτική.

Η προσπάθεια διάδοσης των αποτελεσμάτων δεν θα σταματήσει με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Θα συνεχιστεί με την προσπάθεια κοινοποίησης της εμπειρίας των εκπαιδευτικών και του υλικού που παρήγαγαν ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτό ο εκπαιδευτικός κόσμος της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα θα συνεχισθεί η δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά με στόχο την συμβολή στην συζήτηση για την αποτελεσματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες.

Ο επιστημονικώς υπεύθυνος του προγράμματος
Καθ. Πέτρος Καριώτογλου


Η αφίσα της εκδήλωσης

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Οι παρουσιάσεις στο πλαίσιο της ημερίδας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STED, Πέτρος Καριώτογλου

Διδασκαλία και εξέλιξη όψεων της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου Α/θμιων εκπαιδευτικών, Άννα Σπύρτου

Υποστηρίζοντας Εκπαιδευτικούς της Προσχολικής Εκπαίδευσης στη Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών: Διαδικασία και αποτελέσματα, Πηνελόπη Παπαδοπούλου & Σοφία Αυγητίδου