Επιστροφή σε STED: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Παραδοτέα

Παραδοτέα Ενότητας Εργασίας 1

Α/Α

Παραδοτέο

Σύντομη Περιγραφή

1.1 Έντυπο Διδακτικό Υλικό για την πρώτη ΔΜΑ Οδηγός εκπαιδευτικού για την οργάνωση επισκέψεων σε τεχνοεπιστημονικά μουσεία, δραστηριότητες πριν κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψη.
1.2 Έντυπο και ψηφιακό Διδακτικό Υλικό για την δεύτερη ΔΜΑ Περιλαμβάνει ανάλυση περιεχομένου, περιγραφή των δυσκολιών των μαθητών, δραστηριότητες μαθητών, ενδεικτικά φύλλα εργασίας, οδηγός δασκάλου, έργα αξιολόγησης μαθητών
1.3 Έντυπο και ψηφιακό Διδακτικό Υλικό για την τρίτη ΔΜΑ Περιλαμβάνει ανάλυση περιεχομένου, περιγραφή των δυσκολιών των μαθητών, δραστηριότητες μαθητών, ενδεικτικά φύλλα εργασίας, οδηγός δασκάλου, έργα αξιολόγησης μαθητών

 

Παραδοτέα Ενότητας Εργασίας 2

Α/Α

Παραδοτέο Σύντομη Περιγραφή
2.1 Έντυπο Διδακτικό Υλικό για την πρώτη ΔΜΑ Οδηγός εκπαιδευτικού για την οργάνωση επισκέψεων σε τεχνοεπιστημονικά μουσεία, δραστηριότητες πριν κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψη.
2.2 Έντυπο και ψηφιακό Διδακτικό Υλικό για την δεύτερη ΔΜΑ Περιλαμβάνει ανάλυση περιεχομένου, περιγραφή των δυσκολιών των μαθητών, δραστηριότητες μαθητών, ενδεικτικά φύλλα εργασίας, οδηγός δασκάλου, έργα αξιολόγησης μαθητών
2.3 Έντυπο και ψηφιακό Διδακτικό Υλικό για την τρίτη ΔΜΑ Περιλαμβάνει ανάλυση περιεχομένου, περιγραφή των δυσκολιών των μαθητών, δραστηριότητες μαθητών, ενδεικτικά φύλλα εργασίας, οδηγός δασκάλου, έργα αξιολόγησης μαθητών